Fredag 30 juli 2021

JULI
AUG

Är du mellan 18-25 år och vill jobba inom kommunen?

30 Jul2021

Nu har du som är mellan 18 och 25 år möjlighet att jobba ett par månader i någon av kommunens verksamheter. Det kan finnas en chans att studera deltid samtidigt (begränsat antal platser).

Vi vill gärna träffa dig som:
• är mellan 18 och 25 år
• bor i Östra Göinge kommun
• avslutade gymnasiet 2020 eller 2021

När: Fredagen den […]

Vaccination av 16-17-åringar startar vecka 32

29 Jul2021

Vaccinationen mot covid-19 håller på för fullt, just nu i åldrarna 18 och äldre. Glädjande nog är det enligt Region Skåne många skåningar som väljer att vaccinera sig; till exempel har närmare 80 procent av de mellan 50 och 59 år fått sin första dos och nästan 70 procent bland de mellan 40 och 49 år.

Från […]

Nu står det klart – Skanska bygger nytt kommunhus

27 Jul2021

Idag, den 27 juli, tecknade kommunen ett kontrakt med Skanska som innebär att de får uppdraget att bygga Östra Göinges nya kommunhus.

Det står klart efter att den överklagan som lämnades in mot kommunen gällande brott mot Lagen om offentlig upphandling avslogs av Förvaltningsrätten, som fastställt att upphandlingen har skötts på ett korrekt sätt.

– Det känns […]

På grund av bakterier i vattnet avråder vi från bad vid flera badplatser

23 Jul2021

De senast tagna vattenproverna visar att vattnet vid flera badplatser har förhöjda halter av intestinala enterokockor, det vill säga tarmbakterier från människor eller djur. Vi avråder från bad vid badplatserna Gummarpsbadet, Sjöhagen badplats, Immelns badplats och badplatsen vid Tydingesjöns camping tills vattenproverna är normala igen.

Räddningstjänsten i Skåne nordost avråder från eldning utomhus

22 Jul2021

Brandrisken är hög i skog och mark, men eftersom det efter lokala regn kan variera hur torrt det är på olika håll i vårt område har inget formellt eldningsförbud utfärdats. Räddningstjänsten avråder ändå från all eldning utomhus, inklusive att grilla och kasta cigarettfimpar.

Kommunen och polisen presenterar medborgarlöftet för åren 2021-2022

21 Jul2021

Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöften baseras på det som medborgarna upplever som lokala problem. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om att utföra i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i Östra Göinge.