En avdelning på Skogsbrynet är klar och hyresgästerna har flyttat in!

23 februari, 2022

Sedan våren 2021 pågår en omfattande ny- och ombyggnation i Sibbhult: kommunens särskilda boende Skogsbrynet blir ett toppmodernt boende med tre demensavdelningar. Nu är en av avdelningarna färdigställd och de första 14 hyresgästerna har flyttat in i rymliga ljusa lägenheter med närhet till gemensamma ytor och en inbjudande utomhusmiljö.Ett starkt resultat även 2021 ger ytterligare framtidstro

23 februari, 2022

 – Trots en långdragen pandemi fortsätter vi att satsa på Östra Göinge. Vi har mycket framtidstro och en stark ekonomi, säger kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg.På Ekebackens förskola är den språkutvecklande lärmiljön närvarande i varje moment

21 februari, 2022

Sedan våren 2021 arbetar Östra Göinge kommuns alla förskolor med språkutvecklande lärmiljöer för en likvärdig skola och alla barns lika möjligheter. Målet är att alla barn ska vara väl rustade för skolstarten vid sex års ålder. Sedan arbetets inledning är en av kommunens didaktiker öronmärkt för förskolorna, som ett bollplank för förskollärare, barnskötare och utvecklingspedagoger.  Dags att söka feriearbete!

18 februari, 2022

Nu kan du som fyller 16, 17 eller 18 år och är folkbokförd i Östra Göinge kommun söka feriearbete. Ett feriearbete ger dig en bra möjlighet att prova på att arbeta, tjäna egna pengar och skaffa dig värdefull erfarenhet inför framtiden. Det kommer att finnas platser både i kommunens verksamheter och i föreningar. Läs mer och ansök senast den 15 mars.Kommunens individ- och familjesupport har fått nya lokaler

18 februari, 2022

Sedan ett par veckor tillbaka finns kommunens familjebehandlare, vuxenbehandlare och fältassistenter på plats i nya lokaler intill Capiokliniken i centrala Broby. Till dem kan du som behöver stöd vända dig!Del av Boaltsvägen och Tallåsgränd i Glimåkra stängs av

18 februari, 2022

Anledningen är arbete på va-ledningar. Sträckan stängas av under perioden 21 februari-4 april.Efter ett års arbete: Skolberedningen presenterar skolrapport

17 februari, 2022

Omvärldsdagar, elevdialoger och flera skoldialoger där föräldrar och andra Göingebor deltagit, har genomförts och en rapport som ger den samlade nulägesbilden har sammanställts. Flera av de insikter som erhållits tas med i det fortsatta arbetet. Ett konkret mål är att det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9 ska vara 230 år 2030.Planerat underhåll av webbplatsen

16 februari, 2022

Ett planerat underhåll av kommunens webbplats kommer att ske idag, onsdagen den 16 februari kl. 17.00. Detta kan innebära att webbplatsen inte går att besöka under en kortare tid.

Underhållet innebär förbättringar i tekniska delar och tillgänglighet såväl som en del förändringar i utseendet av webbplatsen.

 

 Kommunen köper nergången fastighet i Broby

15 februari, 2022

Östra Göinges byar ska vara välkomnande, trygga och hållbara. Den aktuella fastigheten är nergången och har bidragit till otrygghet i byn. Därför köper kommunen fastigheten och rivningsarbetet påbörjas vid tillträdesdagen den 1 juni.Arbetslösheten minskar i alla grupper i Östra Göinge

11 februari, 2022

Färsk statistik kopplat till arbetslöshet visar positiva siffror: Arbetslösheten har minskat i samtliga grupper, men gruppen utrikesfödda sticker ut, där minskningen sedan februari förra året är hela 9 procentenheter.