Arbetslösheten i Östra Göinge fortsätter att minska – är nu under 10 procent!

Ny statistik kopplat till arbetslöshet visar glädjande siffror för Östra Göinge. Arbetslösheten fortsätter att minska i samtliga grupper och idag är arbetslösheten nere på 9,9 procent, vilket är 1,5 procentenheter lägre än vid samma tidpunkt förra året. Arbetslösheten sjunker särskilt mycket i grupperna Utrikes födda och Ungdomar. 

– Att få ut Göingeborna i sysselsättning är ett arbete som vi prioriterat under en längre tid och att arbetslösheten stadigt sjunker år efter år  visar att vårt arbete ger resultat, säger kommunstyrelsen ordförande Patric Åberg (M).

Arbetslösheten i siffror 2021-2022

September 2022 September 2021
Total arbetslöshet 9,9 % 11,4 %
Arbetslöshet, utrikes födda 26,0 % 33,6 %
Arbetslöshet, ungdomar 15,3 % 18,6 %
Arbetslöshet, svenskfödda 5,8 % 6,0 %

–  I flera av parametrarna har arbetslösheten i Östra Göinge minskat mest i Skåne nordost-regionen, vilket ger oss ett kvitto på att vårt arbetssätt fungerar bra. Under året har vi arbetat extra mycket med ungdomar och det är glädjande att se att arbetslösheten minskat rejält även i den gruppen, säger Ola Lundgren, enhetschef vid arbetsmarknadsenheten.

– Det är jätteroligt att vi nu ligger under tio procent, det var längesen vi låg så lågt. Nu fortsätter arbetet för att få fler i sysselsättning, parallellt med byutvecklingen. Det är två viktiga områden som går hand i hand, avslutar Patric Åberg.


Hittade du inte vad du sökte?