Studenter från SLU fick inblick i skogens betydelse för Östra Göinge

Östra Göinge kommun samarbetar med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp inom ramen för mastersprogrammet Hållbar statsutveckling. Ett 20-tal studenter har under veckan som gått fokuserat på Östra Göinge och med temat skogen bjöd kommunen dem på en rundresa i kommunen, där det gavs exempel på hur viktig skogen är som resurs för Östra Göinge, Skånes gröna hjärta. 

Vid rundresans första hållpunkt på Wanås tog Baltzar Wachtmeister, VD för Wanås gods AB, emot studenterna och berättade om konsten och skogsbruket på Wanås där natur- och kulturvärden går hand i hand med ett modernt och långsiktigt hållbart skogsbruk för flera generationer framåt.

Bild på eleverna vid Wanås.

I Gyvik vid Immeln fick studenterna en bild av skogen som en resurs för rekreation, friluftsliv och FK Göingarnas föreningsverksamhet samt som ett värde för attraktiva boendemiljöer.

Bild på eleverna vid flotte.

Balansen mellan att använda skogen som en värdefull resurs men samtidigt inte såga av den gren som vi sitter på är viktig. Emil Grönkvist, projektledare Rädda Immeln, visade därefter demonstrationsanläggningen i Traneboda som har tagits fram i projektet för att förbättra vattnet i sjön Immeln. Genom ett nära samarbete med markägare och skogsbolag kan långsiktiga insatser göras för att minska brunifieringen, vilket bland annat skapar bättre förutsättningar Immelnöringen att kunna överleva.

Bild på eleverna vid vatten.

Vid det sista stoppet, vid Sporrakulla gård, berättade Anders Bildberg, Simontorp konsult AB, på ett målande sätt om snapphanar, knektar och barbariska tider i de en gång i tiden nästintill ogenomträngliga Göingeskogarna på gränsen mellan Danmark och Sverige.

Bild på studenterna vid Sporrakulla.

Studenterna kommer att sammanställa sina reflektioner och lärdomar från resan och för kommunens del innebär arbetet ett sätt att bygga upp kunskap om skogen som resurs i den översiktliga planeringen.

– Samarbetet med SLU kommer också att fortsätta inom flera områden framöver för en hållbar samhällsbyggnad, säger Anders Carlzon, samhällsbyggnadschef i Östra Göinge kommun.

Bild på eleverna vid Gyvik.

 


Hittade du inte vad du sökte?