Söket till höstterminen 2022 är nu öppet!

25 april, 2022

Nu är det dags för dig som vill söka kurser och utbildningar på Göinge utbildningscenter att lämna din ansökan! Söket är öppet till och med söndagen den 29 maj.Sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde den 13 april

21 april, 2022

På agendan stod bland annat en ny handlingsplan vid olyckor, strategin En bra start i livet, verksamhetsrapporten Attraktiva byar 2021 samt förslag om nytt reningsverk i Knislinge.Vi satsar 20 miljoner på bredbandsutbyggnad på landsbygden

20 april, 2022

Hela Östra Göinge ska leva! Genom en satsning på 20 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad på landsbygden ökar vi möjligheterna för fler av de som bor och driver företag i kommunen. En effekt blir att vi med stormsteg närmar oss målet om att 98 procent av Göingeborna ska ha tillgång till bredband via fiber.FUB och LSS i Östra Göinge bjuder in till verksamhetsdialog

20 april, 2022

Välkommen till verksamhetsdialog den 9 maj på Glimåkra Folkhögskola. Under dialogen pratar vi om hur vi alla tillsammans ska möjliggöra att personer med LSS insatser ska bli mer delaktiga och självständiga i samhället.

Dialogen inleds med att FUB och LSS i Östra Göinge kommun presenterar sig, sina verksamheter samt mål och tankar framåt. Under kvällen kommer […]Försenade fakturor för vård och omsorg

19 april, 2022

På grund av tekniska problem kommer fakturor för vård och omsorg som avser mars månad att bli försenade.Årets Skuttläger – en succé!

14 april, 2022

Det populära Skuttlägret som anordnas årligen i Östra Göinge kommun gjorde succé i ett ännu större format. Under tre dagar på påsklovet fick 50 st barn möjlighet att testa tre olika aktiviteter varje dag.

Kommunens olika föreningar höll i aktiviteterna som bestod av allt från orientering, simning, tennis, karate, judo och brottning till teater, dans och […]Prästavångsskolan rekryterar för framtiden

14 april, 2022

Det satsas stort på skolan i Östra Göinge där målet är att höja skolresultaten och nå meritvärdet 230, år 2030. På Prästavångsskolan stärks fritidshemmet och rekryteringar för framtiden är i full gång. Tre olika tjänster som alla riktar sig mot skolans fritidsverksamhet ligger just nu ute, varav en av tjänsterna, förstelärare till fritidshemmet, är helt […]Qstar stänger i Broby C – ny pumpstation öppnar på Bastholmen

13 april, 2022

Qstars nya pumpstation på området Bastholmen har invigts. Pumpstationen i Broby centrum stänger den 19 april för att helt nedmonteras. Marken kommer sedan saneras och området ingå i den pågående centrumutvecklingen i byn.Aktivitetsytor i Knislinge ska inspirera till mer rörelse

12 april, 2022

Under vintern och våren har kommunen fört dialog med ungdomar och föreningar om vad framtida aktivitetsytor i Knislinge ska innehålla och på vilka platser de bäst placeras. Arbetet har resulterat i att vi just nu satsar på ett aktivitetsstråk mellan busshållplatsen vid Brobyvägen och Snapphaneskolan.Dennis och Jannica läser kurs om språkutveckling och interkulturalitet i förskolan

11 april, 2022

Inom kommunens förskolor genomförs en satsning på språkutveckling och interkulturalitet, där alla förskollärare och barnskötare får möjlighet att läsa en kurs som ges av Malmö universitet. Syftet med utbildningen är att förskolepersonalen ska utveckla verktyg för att stötta barnen i sin språkutveckling före förskoleklass, vid sex års ålder.