Del av lekplats på Vegagatan i Broby spärras av

20 oktober, 2021

Som del i ett detaljplanarbete för kvarteret Sjömannen har miljögeotekniska undersökningar gjorts. Initialt visar resultatet av markundersökningar att ett område på lekplatsen har förhöjda halter av metallerna koppar, zink och bly samt polycykliska aromatiska kolväten (PAH).Östra Göinge kommun samverkar för hållbar destinationsutveckling

18 oktober, 2021

För att turismen ska vara en del av en hållbar framtid behöver alla aktörer arbeta mot samma, hållbara mål. Under hösten medverkar därför Östra Göinge kommun i en strategisk samverkan där turismen ska vara med och forma en hållbar destinationsutveckling och framtid.Samråd för vattenskyddsområden i Hjärsås, Kräbbleboda och Östanå

12 oktober, 2021

För att skydda vattentillgången som används för framställning av dricksvatten i Hjärsås, Kräbbleboda och Östanå kommer Östra Göinge kommun ansöka om fastställande av vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter, enligt 7 kap. miljöbalken, på nämnda plaster. Synpunkter på förslaget ska lämnas senast den 11 november 2021.Snart rullar lådcyklar i Östra Göinge!

11 oktober, 2021

En gåva från Sparbanken Skåne innebär att kunder inom äldreomsorgen snart kan få komma ut på cykelturer i kommunen! Två lådcyklar levererades idag till Västanvid och Skogsbrynet och glädjen var stor hos många.

– Lådcyklarna går helt i linje med vårt mål om det goda åldrandet i Östra Göinge. Det blir ett värdefullt tillskott för våra […]LIS-planen finns tillgänglig för granskning

11 oktober, 2021

Nu har LIS-planen bearbetats efter de yttranden som kom in från både allmänhet och länsstyrelsen under samrådstiden. Granskningshandlingen finns tillgänglig från 11 oktober till 12 december och under den tiden får allmänhet och myndigheter en ny chans att lämna yttranden. Därefter kan mindre revideringar göras men vid större justeringar ställs planen ut på nytt. Granskningshandlingen finns även tillgänglig i kommunhusets reception. Läs och ta del av dem digitala versionerna.Göingebor berättar om sitt Skånes gröna hjärta!

11 oktober, 2021

Arbetet med att förtydliga platsvarumärket fortsätter och vi låter nu Göingebor berätta om sin bild av platsen Skånes gröna hjärta, sin syn på göingar och mycket annat! En stafettpinne lämnas sedan vidare till nästa berättare.Vill du starta Grannsamverkan i ditt område?

7 oktober, 2021

Östra Göinge kommun bjuder in till möte tillsammans med Polisen och Länsförsäkringar för att informera om vad Grannsamverkan är och hur du kan starta upp Grannsamverkan i ditt område.

Vad är Grannsamverkan?

Grannsamverkan går ut på att boende i ett bostadsområde, så väl som i ett lägenhetsområde som i ett villakvarter går samman och samarbetar för att […]Vårdcentraler erbjuder drop-in vaccination mot covid-19

6 oktober, 2021

Lördagen den 16 oktober mellan klockan 9–16 erbjuder vårdcentralerna i Östra Göinge drop-in vaccination mot covid-19.

Du är välkommen att vaccinera dig på den vårdcentral som passar dig bäst. Allt du behöver ta med är en ID-handling.

 

Varmt välkommen till vårdcentralerna i Knislinge och Broby!

 

Vårdcentralen Knislinge, Påls väg 2 i Knislinge

Capio vårdcentral Broby, Snapphanegatan 1 i Broby

 Nu kan du träna med Östra Göinges nya app!

6 oktober, 2021

Just nu pågår den årliga fallpreventionsveckan där syftet är att öka kunskapen om fallolyckor. En utmärkt vecka för oss att starta igång Östra Göinge kommuns nya träningsapp ExorLive GO.

Varje år faller cirka 70 000 personer i Sverige så illa att de behöver läggas in på sjukhus for vård. Fallrisken ökar med åldern och därför är […]Arbetet efter branden på Åstringagården i Knislinge

29 september, 2021

Efter den mycket tråkiga branden på Åstringagården i Knislinge informerar vi här om det efterföljande arbetet.