Tillfälligt stöd till föreningar och övriga aktörer inom den idéburna sektorn

4 juni, 2021

Östra Göinge kommun har lagt ett förslag om att ge tillfälligt stöd till den ideella och den idéburna sektorn, med anledning av covid-19. Förslaget ligger för beslut av kommunstyrelsen den 9 juni. Effekterna av coronaviruset har satt föreningar under stor press och många har under pandemin fått ställa om och ställa in stora delar av […]Nu kan det praktiska arbetet med Broby station starta!

4 juni, 2021

Detaljplanen för Brobys nya busstation har den 27 maj 2021 fått laga kraft. Detta är ett avslut på en planprocess som har pågått sedan hösten 2016 och innebär att det praktiska arbetet med den nya stationen kan starta! Ledningsarbetet för vatten och avlopp har redan påbörjats i området och anläggandet av busstationen kommer att påbörjas […]Reviderade mål- och resultatplanen för 2022–2024 visar på ett fortsatt starkt Östra Göinge som satsar ytterligare på skolan

3 juni, 2021

– Den här mål- och resultatplanen visar att Östra Göinge är starkt och att vi har fortsatta möjligheter att investera i och utveckla våra verksamheter, säger kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M).Politiker och tjänstemän inspirerades av framgångsexempel inom skola

2 juni, 2021

– Alla rektorer, förvaltningsledningen och den politiska ledningen har idag fått lyssna till andra kommuner som lyckats höja skolresultaten och på forskare från universitetsvärlden som studerat goda framgångsexempel. Nu måste vi fortsätta vårt arbete på olika fronter, hela samhället behöver mobiliseras för att vi ska nå målet med höjda skolresultat i Östra Göinge.I juni fattar Kommunfullmäktige beslut om förslaget till ny vision

1 juni, 2021

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2020 om att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté för att ta fram förslag till ny vision för Östra Göinge. Kommittén har i dialog med platsrepresentanter och Göingebor nu kommit fram till ett slutligt förslag till ny vision: Här växer stolta göingar!Arkitektritade vindskydd tar plats i nordöstra Skåne

1 juni, 2021

Den 8 augusti startar arkitekturfestivalen Arknat, som arrangeras av föreningen med samma namn. 15 förväntansfulla studenter från hela Norden samlas för att utforma och uppföra tre vindskydd i trä som placeras ut längs Skåneleden i nordöstra Skåne.

Efter tre framgångsrika somrar i Höga kusten går Arknat på turné till Skåne. På mindre än två veckor kommer designidéer […]Östra Göinge kommun stoppar inköpen av Kronfågels produkter tillsvidare

31 maj, 2021

Avslöjandet om Kronfågels hantering av kycklingar som rapporterats i media, har lett till att Östra Göinge kommun har vidtagit åtgärder. Vi har höga djurskyddskrav i kommunen och därför är alla inköp av Kronfågels produkter stoppade tillsvidare. Inköpen kommer att vara stoppade tills Kronfågel kan visa på att de vidtagit åtgärder som säkerställer att djurskyddskraven efterlevs.

Tills dess […]Östra Göinge och Osby startar gemensam enhet för ekonomiservice

28 maj, 2021

I maj bildade Osby och Östra Göinge kommuner en gemensam enhet för ekonomiservice. Samarbetet sker genom civilrättsligt avtal. Den gemensamma enheten kommer att vara organiserad inom Östra Göinge kommuns ekonomiavdelning.Minikonsert med celebert besök på nationaldagen – FULLBOKAD!

28 maj, 2021

Uppdatering: Minikonserten är nu fullbokad men det finns möjlighet att ställa upp sig på en reservlista. Står du på reservlistan så kommer du att bli kontaktad av biblioteket via mejl eller telefon om det blir något återbud.

Det är med glädje vi kan meddela att vi på nationaldagen den 6 juni planerar att genomföra en minikonsert […]Vet du vad som gäller för dig som är vaccinerad?

28 maj, 2021

Enligt Folkhälsomyndigheten har nu över 40 procent av Sveriges vuxna befolkning fått en första dos vaccin. Det ser med andra ord ljust ut för framtiden!

Vet du vad som gäller för dig som är vaccinerad? Det kan finnas en viss risk att du kan bli sjuk, trots vaccinationen, och därmed smitta andra, även om du själv […]