Östra Göinge kommun avslutar samarbete med Höörs kommun om överförmyndaradministration

Östra Göinge kommun har sedan slutet av 2017 haft ett avtal om samarbete med Osby kommun kring överförmyndaradministration. Detta avtal upphörde den 1 januari 2022 då Osby och Östra Göinge istället ingick ett avtal om samarbete med Höörs kommun om att ingå i deras överförmyndarkontor. Målsättningen var ökad effektivitet och rättssäkerhet samt att minska den sårbarhet det blir med små verksamheter med få medarbetare.

Det är komplicerat att sammanföra verksamheter mellan kommuner och Östra Göinge kommun konstaterar att det framkommit mycket kritik från våra ställföreträdare om en försämrad service och långa handläggningstider under året. Trots stora ansträngningar från Höörs kommuns sida har man inte kommit tillrätta med problemen och Östra Göinge kommun har därför landat i att vi behöver säga upp avtalet om samarbete.

Det är tydligt att större fokus hade behövt läggas kring förankring av ett beslut om samarbete, med våra ställföreträdare och med våra överförmyndare. Vad ett samarbete skulle innebära, vilka våra målsättningar var och processen som sådan är viktiga aspekter som det är uppenbart att vi inte beaktat i tillräckligt hög utsträckning.

Avtalet med Höörs kommun har en uppsägningstid om 1 år och avtalet sägs upp från den 1 december 2022. Östra Göinge kommun kommer ha fortsatt tät kontakt och uppföljning med Höörs kommun för att säkerställa att de brister som föreligger hanteras under tiden.

Östra Göinge kommun kommer använda uppsägningstiden till att undersöka nya möjligheter att samarbeta med andra kommuner kring administrationen av vår överförmyndarverksamhet. Behovet av att jobba för ökad effektivitet och rättssäkerhet samt minska sårbarhet är fortsatt stort. Vi kommer med erfarenheterna från detta året att jobba med en djupare förankringsprocess tillsammans med en referensgrupp av ställföreträdare och i nära samarbete med vår överförmyndare.

Östra Göinge, Höör och Osby kommuner har flera andra goda samverkansytor och vi kommer att fortsätta arbeta tillsammans inom dessa.

Kontakt för mer information

Merete Tillman, kommundirektör
merete.tillman@ostragoinge.se | 044-775 65 95


Hittade du inte vad du sökte?