Strategiska planerare nätverkade i Broby

Under torsdagen träffades ett 20-tal strategiska planerare från kommunerna i nordöstra Skåne, Älmhult och Sölvesborgs kommuner samt Region Skåne för att diskutera viktiga planeringsfrågor som sträcker sig över kommun- och regiongränserna. Östra Göinge var värd för mötet, som hölls på Broby gästis, och bjöd på en visning av den pågående utvecklingen av Broby centrum med det nyligen invigda resecentret.

Bild tagen vid nya resecentret i Broby.

Nätverksgruppen besökte bland annat nya Broby busstation.

Östra Göinge och Hässleholms kommuner är initiativtagare till det nystartade planeringsnätverket, vars syfte är att samordna viktiga strategiska samhällsplaneringsfrågor och överbrygga såväl administrativa som mentala gränser i den här delen av Skåne, Blekinge och Småland. Totalt 11 kommuner ingår nu i gruppen och till det första mötet bjöds även Region Skåne och Länsstyrelsen in. Nätverket vill uppmuntra till samarbeten mellan kommuner och regioner samt bygga upp gemensam kunskap kring strategiska planeringsfrågor.

– Det kan till exempel handla om kollektivtrafik och annan infrastruktur på tvärs genom våra kommuner eller lokalisering av bostäder, kultur och service. Helt enkelt att samarbeta kring de viktiga utmaningar i samhällsbygget som vi alla står inför, säger Anders Carlzon, samhällsbyggnadschef i Östra Göinge.

– Tillsammans blir vi starkare och med en gemensam bild över framtiden har vi bättre förutsättningar att hjälpa varandra, oavsett om vi är samhällsplanerare i Skåne, Blekinge, Småland eller på regionen.

Temat för den första träffen var den nu antagna regionplanen för Skåne och hur kommunernas översiktliga planering hanterar de regionala utvecklingsfrågorna. En konkret exempel är förstudien för Snapphaneleden som vill knyta ihop Wanås, Hovdala och Naturum i Kristianstad samt koppla ihop ledsystemen i nordöstra Skåne, en av flera idéer för att tillvarata möjligheterna i de en gång så svårgenomträngliga Göingeskogarna på gränsen mellan Skåne och Småland.

Värdskapet kommer att vandra mellan kommunerna och nästa träff äger rum i Hörby december 2022.

Bild på nätverksgruppen vid gamla busstationsområdet.

 


Hittade du inte vad du sökte?