Fokus på barn, unga och delaktighet i studenters projektförslag

29 december, 2021

Östra Göinge kommun samarbetar med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp inom ramen för mastersprogrammet Hållbar statsutveckling, där studenter tagit fram fem olika projektförslag för kommunen.



Vem kan ansöka om bostadstillägg?

29 december, 2021

Från januari 2022 ändras beräkningen för bostadstillägget vilket innebär att fler pensionärer kan ha rätt till förmånen. Grundkraven är att du ska bo i Sverige, vara 65 år eller äldre och ta ut hela din allmänna pension inklusive premiepensionen.

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för dig som har låg pension. Du kan ansöka oavsett vilken slags […]



Lyckat fotarbete ger miljoner till Östra Göinges fiberutbyggnad

23 december, 2021

I den utlysning som presenterades av PTS (Post- och telestyrelsen) i november har Skåne tilldelats 130 miljoner kronor för fiberutbyggnad på landsbygden. 120 miljoner av dessa har tilldelats de 15 kommuner, som med Östra Göinge i spetsen, valde att arbeta med en konsult.

Östra Göinges landsbygd har tilldelats hela 9,6 miljoner kronor. Det är tredje mest […]



Vägen till arbete gick genom kommunens arbetsmarknadsenhet och Göingematchningen!

22 december, 2021

Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsenhet hjälper Göingebor till arbete – och Göingeföretag med deras rekryteringar. En av arbetsmarknadsenhetens före detta deltagare är Samer Shukair, som påbörjade sin väg mot arbete genom projektet Goinge forward år 2018.



Årets kultur- och fritidspristagare och stipendiater prisades

21 december, 2021

Idag gratulerade vi Inge Olofsson, Linn Alexandersson och Helmer Järletoft till deras priser och stipendier. Stort grattis och lycka till med kommande insatser och satsningar!



Resultatet är här – så tycker invånarna i Östra Göinge

21 december, 2021

En gång vartannat år låter Östra Göinge kommun Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra en medborgarundersökning, som går till 1 200 slumpvis utvalda Göingebor. Undersökningen är framtagen tillsammans med kommuner och SKR (Sveriges kommuner och regioner) för att kunna mäta attityder om kommunen i kommunen.

Nu har resultatet av årets mätning kommit. Enkäten är besvarad av 480 Göingebor […]



Nu kan alla över 18 år boka tid för dos 3

21 december, 2021

Nu kan alla som är över 18 år boka tid för påfyllnadsdos (dos 3) mot covid-19.

Det ska vid vaccinationstillfället ha gått minst tre månader sedan dos 2. Vaccinationen bokar du via 1177.se.

Här hittar du alla lediga vaccinationstider i Skåne. Genom att klicka på ”boka tid hos” vald vaccinationsmottagning öppnas den valda vaccinationsmottagningens bokningssida på 1177.se […]



Årets göing 2021 är framröstad!

20 december, 2021

Matts Persson från Glimåkra är Årets Göing 2021. Av de fem personer som var nominerade och gick att rösta på är det han som fick flest röster. Matts är varje dag ute i Glimåkra och plockar skräp och ser till att det är rent och snyggt i hela byn. Hans insatser betyder mycket för trivseln och med sitt engagemang är han ett stort föredöme. Matts är en sann eldsjäl!



Nya hyror 2022

20 december, 2021

Från och med den 1 januari 2022 gäller nya hyror för kommunens boenden. Hyresökningen är 1 % och avser Lindgården, Västanvid, Skogsbrynet, Anvisningslägenheterna, Nakterhuset och Gruppboenden LSS.



TT-nämndens beslut om vite gällande f.d. Sanatoriet i Broby står fast

17 december, 2021

Boendet på f.d. Sanatoriet i Broby bedrivs i strid med gällande bygglov. TT-nämnden har beslutat att utdöma ett vite om 250 000 kronor per månad från och med maj månad 2022 om inte rättelse sker. Rättelsen innebär att inget stadigvarande boende kan bedrivas.

Ärendet överklagades av fastighetsägaren och avgjordes slutligen av Mark- och miljööverdomstolen som inte beviljade […]