Fokus på barn, unga och delaktighet i studenters projektförslag

Östra Göinge kommun samarbetar med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp inom ramen för mastersprogrammet Hållbar statsutveckling, där studenter i fem olika projekt tagit fram projektförslag för kommunen.

Utgångspunkt har varit Östra Göinges möjligheter och behov som studenterna identifierade under bland annat en heldags introduktion på plats i Östra Göinge.

–  Studenterna arbetar utifrån möjligheter och behov som de identifierade vid en heldags introduktion om Östra Göinges byutveckling, berättar Anders Siversson, samhällsbyggnadschef. I Östra Göinge finns flera utvecklingsmöjligheter, bland annat stor potential att förtäta och få liv i byn Hanaskog, som idag har många tomma ytor. Dessutom kommer kollektivtrafiken, som redan idag har bra förbindelse med Kristianstad, bli ännu bättre med de framtida superbussarna som kommunen vill ska gå till Älmhult, säger Anders Siversson, samhällsbyggnadschef.

Projektpresentation

Studenterna har nu gjort klart sina projektarbeten och redovisat fem olika förslag till projekt:

  • Hjärterum – för möten över gränser och platsskapande av och för unga i Östra Göinge
  • Allas allrum – för att stärka tillgängligheten och ge alla en möjlighet att delta i och skapa kulturlivet
  • Kulturum, odling av hållbara samhällen – för att stärka tillgängligheten och ge alla en möjlighet att delta i och skapa kulturlivet
  • FOMO – ett lokalt projekt för ökad integration
  • Mötesverket – en medskapande process för starkare sociala nätverk

 

Bild på Anders Siversson i digitalt möte med studenterna från SLU.

Anders Siversson, samhällsbyggnadschef, tillsammans med studenterna som presenterade sina projekt i ett digitalt möte. Deltog gjorde även fler av kommunens tjänstemän och politiker.

Flera av projekten fokuserar på barn och ungas perspektiv och engagemang samt på Göingebornas delaktighet. Förhoppningen från kommunens sida är att delar av förslagen kommer kunna tillämpas i framförallt pågående arbeten med att utveckla centrum i Broby och Hanaskog.

Vid SLU ser man positivt på samarbetet med Östra Göinge kommun, utanför den regionala kontexten ”Malmö-Köpenhamn” där studenterna oftast befinner sig.

–  Det är spännande med en landsbygdskommun med bystruktur. Här finns samma komplexa utmaningar som i större städer, men det mindre formatet förenklar tack vare kortare vägar mellan politik, tjänstemän och invånare. Samarbetet med Östra Göinge kommun ger studenterna en bra inblick i den kommunala processen, säger Helena Mellqvist, landskapsarkitekt vid SLU samt examinator för kursen.


Hittade du inte vad du sökte?