Nya hyror 2022

20 december, 2021

Från och med den 1 januari 2022 gäller nya hyror för kommunens boenden. Hyresökningen är 1 % och avser Lindgården, Västanvid, Skogsbrynet, Anvisningslägenheterna, Nakterhuset och Gruppboenden LSS.TT-nämndens beslut om vite gällande f.d. Sanatoriet i Broby står fast

17 december, 2021

Boendet på f.d. Sanatoriet i Broby bedrivs i strid med gällande bygglov. TT-nämnden har beslutat att utdöma ett vite om 250 000 kronor per månad från och med maj månad 2022 om inte rättelse sker. Rättelsen innebär att inget stadigvarande boende kan bedrivas.

Ärendet överklagades av fastighetsägaren och avgjordes slutligen av Mark- och miljööverdomstolen som inte beviljade […]Östra Göinge kommun flaggar på halv stång

17 december, 2021

Uppdatering 2021-12-20
Kyrkan i Hjärsås var öppen under måndagen (20 december) öppen för samtal.

Uppdatering 2021-12-17
Med anledning av den tragiska olyckan i Hjärsås flaggar Östra Göinge kommun på halv stång på kommunhuset och Västerskolan i Knislinge.

Kyrkan i Hjärsås håller under fredagen öppet med personal på plats för ljuständning och för alla som behöver stöd och vill samtala. […]Solsidans helt nya lokaler står färdiga i höst

16 december, 2021

I Sibbhult har nu första spadtaget tagits för det som ska bli Daglig verksamhets nya Solsidan – en komplett nybyggnation, en liten bit från de nuvarande lokalerna som ligger i anslutning till särskilda boendet Skogsbrynet. De nya lokalerna kommer vara anpassade för deltagare med olika behov kopplat till funktionsvariation.Nu går det bra att begära ut bygglovshandlingar m.m. igen

16 december, 2021

I samband med att kommunens slutarkiv flyttades gick det inte att begära ut bygglovshandlingar och andra ritningar under en månads tid. Nu är handlingarna tillgängliga igen genom Sydarkivera.Begränsat antal besökare i kundtjänst

15 december, 2021

Från och med den 16 december begränsar vi antalet samtidiga besökare i vår kundtjänst. Vi tar emot fem kunder åt gången och ber dig att vänta utanför huvudentrén tills det är din tur. Har du handlingar som ska lämnas in, går det bra att lägga dem i brevlådorna vid kommunhuset.Vill du bidra med dina gamla prylar till Fritidsbanken?

14 december, 2021

Har du gammal sport- och fritidsutrustning hemma som tar plats och samlar damm? Hos Fritidsbanken kan de få nytt liv och ge glädje till andra. Allt behöver inte vara helt, Fritidsbanken kan reparera eller använda som reservdelar.Kommunfullmäktige sammanträder

14 december, 2021

Torsdagen den 16 december 2021 kl. 18.30 i Folkets hus i Sibbhult har kommunfullmäktige årets sista sammanträde.

Följande är något av det som ska behandlas

Presentation och debatt, kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapporten Det goda åldrandet 2021, Avyttring av fjärrvärme, Motioner, Information om kommunfullmäktige och kallelse>> Med tanke på pandemin uppmanas de ledamöter och ersättare som tillhör riskgrupper, […]Nya fullutrustade gasbussar kör nu Östra Göinges kollektivtrafik

13 december, 2021

Från och med den 12 december gäller ny busstidtabell och det är även ett nytt bolag som kör regionbussarna i Östra Göinge: Arriva AB. Flera av bussarna är helt nya gasbussar som är utrustade med bland annat Wi-Fi och USB-uttag, två integrerade barnsäten samt TV-skärmar för information.Vi projekterar för nya villatomter på Väster i Knislinge!

9 december, 2021

För fyra år sedan byggde kommunen ut området Rosenkvartsen i Knislinge till ett villakvarter med elva tomter. Av dessa är nu tio sålda och för att möta intresset för nybyggnation kommer kommunen även bygga ut del av kvarteret Solstenen och kvarteret Olivinen till ett område med ytterligare elva tomter.