Inspirerande eftermiddag med tillitsbaserad styrning i fokus

Igår, den 6 december, lanserades boken ”Resan mot 15 000 stolta göingar – Ett bokslut över 10 år av ständiga förbättringar” under ett inspirationsseminarium på Kulturhuset Vita skolan i Broby. Temat för dagen var tillitsbaserad styrning och både externa och interna åhörare hade kommit för att höra mer om Göingemodellen och vår framgångsrika resa.

Eftermiddagen inleddes av Louise Bringselius, docent och forskare vid Lunds universitet vars arbete berör bland annat tillit, organisationskultur och styrning med särskilt fokus på offentlig sektor. Louise pratade om tillitsbaserad styrning, hur man kan åstadkomma mer genom att styra mindre och att nöjdare medarbetare kommer av att man har mer att säga till om.

Louise Bringselius pratar under inspirationsseminariet. Här tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg.

Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande, berättade om hur Göingemodellen uppstod och hur man hela tiden skruvar på modellen för att bli bättre.

­­­­­­­­­– En lyckad tillitsbaserad styrning börjar hos politiken, att ta så få beslut som möjligt och lämna detaljfrågorna åt verksamheterna. Ett lysande exempel på när det har fungerat bra är införandet av Fritidsbanken, där ett initiativ togs utan politikens inblandning vilket gjorde att verksamheten snabbt kunde starta igång, säger Patric Åberg.

En panel bestående av vår förra kommunchef Jonas Rydberg, tidigare kommunalråd Tommy Johansson och nuvarande kommunalråd Patric Åberg, svarade på frågor hur man formulerade den förra visionen 15 000 stolta göingar* och om bakgrunden till resan som nu har resulterat i en bok.

– Vi började helt enkelt att satsa utifrån devisen att ”går det på andra ställen så går det här också”. Det är en resa vi har gjort tillsammans och det är så man bygger framtidstro och stolthet, säger Patric Åberg.

Sist ut för dagen var Merete Tillman, kommundirektör i Östra Göinge som pratade om framtiden. Hur arbetet med Göingemodellen ska fortsätta att implementeras och utvecklas.

– Det är en ständig resa med många nya resenärer under tiden och en stor utmaning vi har framför oss med Göingemodellen är hur vi jobbar tillitsbaserat hela vägen ut i leden. Det gör vi bland annat genom att träffa alla chefer och prata uppdrag och förväntningar, säger Merete Tillman.

Om Göingemodellen

Sedan 2009 arbetar Östra Göinge kommun enligt en styr- och ledningsmodell som kallas Göingemodellen. Den bygger bland annat på en tydlig politisk styrning, ett starkt helhetsperspektiv och ett arbete med ständiga förbättringar i alla verksamheter.

Läs mer om Göingemodellen

*Sedan 2021 har Östra Göinge kommun en ny vision som lyder ”Här växer stolta göingar”.


Hittade du inte vad du sökte?