Vi projekterar för nya villatomter på Väster i Knislinge!

År 2017 byggde kommunen ut området Rosenkvartsen i Knislinge till ett villakvarter med elva tomter. Av dessa är nu tio sålda och för att möta intresset för nybyggnation i området kommer kommunen även bygga ut del av kvarteret Solstenen och kvarteret Olivinen, strax norr om Rosenkvartsen.

– Östra Göinge är en attraktiv plats att bo på, vilket speglas i den ökande efterfrågan. Nu ger vi de som vill bosätta sig här fler möjligheter, genom ytterligare villatomter att bygga nytt på, säger kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M).

Det nya området kommer ha samma utformning som Rosenkvartsen, med elva tomter och ett grönområde i mitten. Tomterna blir 1000-1500 kvadratmeter stora.

I samband med utbyggnaden kommer även Västerled förlängas så att den löper ända till Olingevägen, där det idag finns ett mindre skogsparti.

Arbetet beräknas starta och avslutas under år 2022.

Kontakt för mer information

Henrik Arvidsson, mark- och exploateringschef
henrik.arvidsson@ostragoinge.se | 044-775 62 42


Hittade du inte vad du sökte?