Resultatet är här – så tycker invånarna i Östra Göinge

En gång vartannat år låter Östra Göinge kommun Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra en medborgarundersökning, som går till 1 200 slumpvis utvalda Göingebor. Undersökningen är framtagen tillsammans med kommuner och SKR (Sveriges kommuner och regioner) för att kunna mäta attityder om kommunen i kommunen.

Nu har resultatet av årets mätning kommit. Enkäten är besvarad av 480 Göingebor i åldrarna 18 år och uppåt. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 40 %.

–Resultatet av medborgarundersökningen förser oss med viktiga insikter om de områden som vi behöver utveckla, men visar också på vad vi kan vara stolta över. I och med det nya enkätkonceptet kan vi inte jämföra resultaten med tidigare år, men vi får ändå en fingervisning om hur vi ligger till i förhållande till riksgenomsnittet. Årets underlag visar bland annat på att en hög andel av våra invånare är nöjda med hur vi som kommun sköter våra verksamheter medan den upplevda tryggheten fortsatt får lägre betyg än genomsnittet, säger Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

 

Snabba fakta från undersökningen

 • 88 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.
 • 21 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.
 • 84 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.
 • 47 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.
 • 86 procent av kommunens invånare tycker att utbudet av återvinningscentraler för inlämning av farligt avfall, grovsopor och elektronik är bra.
 • 77 procent av kommunens invånare tycker att narkotikahandeln i kommunen är ett problem.

 

Kategorifråga Förtroende. Klicka på bilden för att se den större.

 

Kategorifråga Bemötande, information och inflytande i kommunen. Klicka på bilden för att se den större.

 

Kategorifråga Trygghet i samhället. Klicka på bilden för att se den större.

 

Se hela resultatet för Östra Göinge kommun i SCB Medborgarundersökning 2021 (excel)

 

Ny form för presentation av resultatet

Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form. Svaren redovisas i andelar (%) efter frågans olika svarsalternativ istället för att analyseras med NKI-modellen. Detta betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess.

Anledningen till förändringarna är att SCB har sett ett behov att bättre anpassa enkätens utformning, urval och frågor efter hur samhället ser ut idag.

Vilka frågor ingår i undersökningen?

Frågorna i undersökningen har gjorts om inför 2021 års enkät. De handlar om vad du som invånare tycker om Östra Göinge kommun och är indelade under följande rubriker:

 • Skola och omsorg
 • Boende och boendemiljö
 • Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
 • Samhällsservice
 • Resor och kommunikationer
 • Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
 • Idrott, motion och friluftsliv
 • Underhåll av den offentliga miljön
 • Trygghet i samhället
 • Klimat- och miljöarbete
 • Bemötande, information och inflytande i kommunen
 • Jämlikhet och integration
 • Förtroende
 • Allmänna frågor om kommunen

Hittade du inte vad du sökte?