Delar av Östra Järnvägsgatan, Snapphanegatan och Vegagatan i Broby stängs av

15 juni, 2021

På grund av va-ledningsarbeten påverkas framkomligheten i centrala Broby under de kommande veckorna.Stor infrastruktursatsning i Hjärsås: ”Vi ska inte behöva gräva här på decennier!”

11 juni, 2021

– Tidigare har vi totalt lagt ungefär en miljon kronor per år på akuta åtgärder i kommunen. Nu har vi en strategi för att finansiera ett stort underhållsbehov som finns. Det vi gör i Hjärsås är ett exempel detta, där allt va-nät ska bytas ut, säger Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande.Skånetrafikens sommartidtabell börjar gälla den 13 juni

10 juni, 2021

Sommaren är här och då körs Skånetrafikens bussar efter en särskild sommartidtabell. Under sommaren är det generellt färre som reser kollektivt och därför anpassar man varje år när och var bussarna kör. Till exempel kör många av de turer som primärt skolelever reser med inte under sommaren. Till utflyktsmål som fler reser till under sommaren blir det däremot tätare trafik.Se upp för den mycket giftiga växten Sprängört, som finns vid Tydingesjön

10 juni, 2021

Växten Sprängört är mycket giftig och finns i stort sett i hela Norden. Den växer alltid i eller nära vatten. Att äta endast små mängder av Sprängört kan innebära livsfara för både människor och djur. Vid misstänkt förgiftning ska man ringa 112 och begära att bli kopplad till Giftinformationscentralen. Man ska även ta sig snabbt till sjukhus.Bron på Brogatan i Knislinge stängs delvis av under reparation

9 juni, 2021

Imorgon, den 10 juni, påbörjar Trafikverket ett reparationsarbete på bron över Helge å på Brogatan i Knislinge. Under arbetet kommer ett körfält vara avstängt och trafikflödet regleras av trafikljus.Kommunen ska plocka och mäta skräp under juni-augusti

9 juni, 2021

Östra Göinge kommun har tillsammans med Östra Göinge renhållningsbolag (ÖGRAB) tagit fram en ny avfallsplan för perioden 2020-2030, i vilken ett av delmålen är att en skräpmätning ska genomföras. I Östra Göinge startar nu mätningen upp i de nio byarna Hanaskog, Knislinge, Sibbhult, Immeln, Broby, Glimåkra, Hjärsås, Boalt och Östanå.  Anmälan om skollunch för gymnasieelever boende i Östra Göinge kommun

7 juni, 2021

På grund av fortsatt fjärr- och distansundervisning erbjuder vi skollunch till gymnasielever boende i Östra Göinge kommun under tiden som distansundervisning pågår i gymnasieskolan. Nu kan du beställa lunchlådor till måndag-onsdag vecka 24. Beställda lunchlådor hämtas måndagen den 14 juni.Tillfälligt stöd till föreningar och övriga aktörer inom den idéburna sektorn

4 juni, 2021

Östra Göinge kommun har lagt ett förslag om att ge tillfälligt stöd till den ideella och den idéburna sektorn, med anledning av covid-19. Förslaget ligger för beslut av kommunstyrelsen den 9 juni. Effekterna av coronaviruset har satt föreningar under stor press och många har under pandemin fått ställa om och ställa in stora delar av […]Nu kan det praktiska arbetet med Broby station starta!

4 juni, 2021

Detaljplanen för Brobys nya busstation har den 27 maj 2021 fått laga kraft. Detta är ett avslut på en planprocess som har pågått sedan hösten 2016 och innebär att det praktiska arbetet med den nya stationen kan starta! Ledningsarbetet för vatten och avlopp har redan påbörjats i området och anläggandet av busstationen kommer att påbörjas […]Reviderade mål- och resultatplanen för 2022–2024 visar på ett fortsatt starkt Östra Göinge som satsar ytterligare på skolan

3 juni, 2021

– Den här mål- och resultatplanen visar att Östra Göinge är starkt och att vi har fortsatta möjligheter att investera i och utveckla våra verksamheter, säger kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M).