Arkeologisk förundersökning vid kommunhuset

28 oktober, 2021

Mellan den 2-5 november kommer en arkeologisk förundersökning att göras vid kommunhuset.

I samband med byggandet av ett nytt kommunhus kommer Sydsvensk Arkeologi AB att utföra en fördjupad förundersökning av området. Syftet med förundersökningen är att fastställa och dokumentera eventuella fornlämningar.

Den arkeologiska förundersökningen utgår från att kunna dokumentera lämningar från medeltid och ännu äldre perioder.

 Aktuellt smittläge i omsorgsverksamheten

25 oktober, 2021

Här kan du följa den aktuella lägesbilden i omsorgsverksamheten i Östra Göinge kommun. Efter vecka 43 upphör de veckovisa uppdateringarna av lägesbilden inom omsorgen.Information om vaccination dos 3

22 oktober, 2021

Vissa grupper i samhället rekommenderas att ta en tredje dos av vaccin mot covid-19. Detta är en påfyllnadsdos som förlänger vaccinskyddet. Rekommendationen gäller bland annat personer som är 80 år eller äldre, personer som bor på särskilt boende, personer som har hemsjukvård av sjuksköterska eller som har hemtjänst med personlig omvårdnad som är 65 år […]Arbetsgivare och arbetssökande möts genom Göingematchningen

22 oktober, 2021

Göingematchningen samarbetar med flera lokala företag med rekryteringsbehov. – Vi tipsar arbetsmarknadsenhetens deltagare och alla andra arbetssökande att bevaka vår Facebooksida och söka de tjänster som matchar, säger Camilla Larsson.Utställning och vernissage – Bästa Biennalen In formation

21 oktober, 2021

Välkommen på vernissage på Kulturhuset lördagen den 23 oktober kl. 11. Utställningen pågår sedan fram till och med den 5 november 2021.

Bästa Biennalen är en regional satsning på konst där syftet är både att sätta konstupplevelsen i fokus och att synliggöra professionell konst barn och unga. Östra Göinge kommuns representant i satsningen är konstnären Ulrika […]Satsning på arbetsmiljö genom utbildning

20 oktober, 2021

Under året som gått har det hållits flertalet utbildningstillfällen i arbetsmiljö för kommunens omsorgsverksamhet – något som har uppskattats av såväl medarbetare som chefer. Carina Hall arbetar som HR-specialist i Östra Göinge kommun och särskilt inriktad mot Hälsa och omsorgs verksamhetsområde. Hon är den som har hållit i utbildningarna, en satsning som visat sig vara […]Projektstöd beviljas: Filmer ska få fler att upptäcka mer av Skånes gröna hjärta!

20 oktober, 2021

Östra Göinge kommun är samverkanspart i Leaderprojektet Upptäck Skånes gröna hjärta. Inom ramen för projektet ska kortare filmer produceras och strategiskt publiceras inför och under turistsäsongen år 2022.  Syftet är att stärka platsens identitet, lyfta specifika värden samt bygga attraktion och tillväxt i bygden.Del av lekplats på Vegagatan i Broby spärras av

20 oktober, 2021

Som del i ett detaljplanarbete för kvarteret Sjömannen har miljögeotekniska undersökningar gjorts. Initialt visar resultatet av markundersökningar att ett område på lekplatsen har förhöjda halter av metallerna koppar, zink och bly samt polycykliska aromatiska kolväten (PAH).Östra Göinge kommun samverkar för hållbar destinationsutveckling

18 oktober, 2021

För att turismen ska vara en del av en hållbar framtid behöver alla aktörer arbeta mot samma, hållbara mål. Under hösten medverkar därför Östra Göinge kommun i en strategisk samverkan där turismen ska vara med och forma en hållbar destinationsutveckling och framtid.Kommunfullmäktige sammanträder

15 oktober, 2021

Torsdagen den 21 oktober 2021 kl. 18.30 sammanträder kommunfullmäktige i Folkets hus i Sibbhult.

På dagordningen finns bland annat:

information och utbildning om Göingemodellen, delårsrapport, reviderad mål- och resultatplan 2022 med flerårsplan 2023-2024, ny tillfällig kommunfullmäktigeberedning om det goda åldrandet, Information om kommunfullmäktige och kallelse>>   Sammanträdet kommer som tidigare under året att äga rum i S

Information om […]