Fortsatt fokus på utveckling i skolan: Två didaktikertjänster tillsätts

21 december, 2018

Genom nationella satsningen Likvärdig skola får Östra Göinge kommun stöd som ska användas till utvecklingsarbete som främjar en skola för alla och omfattar både för- och grundskolan. Grundskolan använder stödet till att införa två nya tjänster som didaktiker. Didaktikerna kommer att arbeta nära lärare, rektorer samt samordnaren för nyanländas lärare. Syftet är att utveckla de delar som höjer grundskolans måluppfyllelse.Revisionens granskning är klar och tydlig

20 december, 2018

Östra Göinge kommun har gjort felaktiga beställningar av bygg-, markanläggnings- och beläggningsarbeten vid avrop från ramavtal under perioden 2012-2018. Detta har framkommit dels genom Kristianstadsbladet dels genom våra egna undersökningar, vilka redovisats såväl i tidningen som på kommunens hemsida. Med anledning av de felaktiga avropen har kommunrevisionen gjort en granskning. Syftet med granskningen var att bedöma omfattningen av de avrop som genomförts felaktigt, vilka orsaker som legat bakom samt att identifiera förbättringsområden. Dessutom har revisionen försökt klarlägga om oegentligheter har förekommit.Ny karta för kommunens gällande detaljplaner

20 december, 2018

Vi har skapat en karta med detaljplaner för Östra Göinges byar. Du hittar den här!

Mer information om kommunens detaljplaner.

Förutom karta över detaljplaner tillhandahåller vi flera andra kartor, till exempel kartor med lediga tomter, friluftskarta och karta över GC-vägar.Vi söker röstmottagare till EU-valet 2019!

20 december, 2018

EU-valet kommer att äga rum söndagen den 26 maj 2019 och till detta söker vi nu röstmottagare i Östra Göinge kommun.

Här finns mer information om EU-valet, uppdraget som röstmottagare samt möjlighet att göra en intresseanmälan.

Välkommen med din intresseanmälan!Ny samhällsbyggnadschef

19 december, 2018

Mikael Torberntsson tillträder som chef för verksamhetsområde samhällsbyggnad, d v s samhällsbyggnadschef, den 1 januari 2019. Mikael har arbetat vid Östra Göinge kommun sedan 2010. De första sex åren som utvecklingssekreterare och de senaste två som stabschef. Sedan i somras har Mikael också fungerat som tf. samhällsbyggnadschef.

– Jag är mycket glad för att Mikael vill […]Kommunfullmäktige sammanträder

18 december, 2018
Ordförandeklubba.

Torsdagen den 20 december kl. 18.30 har kommunfullmäktige sitt sista sammanträde för året.

Sammanträdet inleds med information om verksamhetsrapport Åldrande och debatt kring verksamhetsrapport Boende.  Beslutsärenden är bland annat redovisning av partistödets användning år 2017, revidering av krisledningsnämndens reglemente samt avgifter för försenad och förkommen media.

Här finns kallelsen samt mer information om kommunfullmäktige.

Sammanträdet är öppet för […]Vägplan för väg 19: Granska handlingarna angående ombyggnation

17 december, 2018

Vägplanen för väg 19, sträckan mellan Bjärlöv och Broby, är ute för granskning t o m den 30 januari. Enligt förslaget ska vägen byggas om till mötesfri landsväg.

Handlingarna finns för granskning i Broby, i kommunhusets reception. Välkommen att ta del av dem helgfria vardagar kl. 08.00-16.30.

Mer information och handlingar i digital form finns på Trafikverkets hemsida.Bli god man eller förvaltare i Östra Göinge

13 december, 2018

Östra Göinge och Osby kommun söker gode män och förvaltare!

Vad är en god man och förvaltare?

En god man och en förvaltares uppdrag är att se till att en persons juridiska och ekonomiska rättigheter tas tillvara på. Det kan till exempel handla om att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se så att insatser från samhället […]Vi är nu en certifierad forskningskommun

12 december, 2018

Under tisdagen certifierades Östra Göinge kommun till Forskningskommun miljö och samhällsbyggnad av Kommunförbundet Skåne. Östra Göinge är nu, tillsammans med Malmö Stad, en av två skånska kommuner med titeln. Certifieringen ägde rum i Alnarp under kommunforskningskonferensen Hur får man samverkan och initiativtagande. Camilla Westdahl, kommunfullmäktiges ordförande, tog emot certifikatet.Utställning: Omgivning/Surroundings

12 december, 2018

Konstnär Ulrika Wennerberg undersöker begreppet hemtrakt. Med teckningar, tusch och grafik fångar hon sin omgivning och undersöker det som finns nära både ute och inne.

Vernissage är 12 december kl. 16-18 på kulturhuset i Broby. Utställningen pågår sedan fram till och med den 5 januari 2019.

TID

12 december 2018 – 5 januari 2019

PLATS

Kulturhuset Vita skolan i Broby