Fortsatt fokus på utveckling i skolan: Två didaktikertjänster tillsätts

21 december, 2018

Genom nationella satsningen Likvärdig skola får Östra Göinge kommun stöd som ska användas till utvecklingsarbete som främjar en skola för alla och omfattar både för- och grundskolan. Grundskolan använder stödet till att införa två nya tjänster som didaktiker. Didaktikerna kommer att arbeta nära lärare, rektorer samt samordnaren för nyanländas lärare. Syftet är att utveckla de delar som höjer grundskolans måluppfyllelse.Revisionens granskning är klar och tydlig

20 december, 2018

Östra Göinge kommun har gjort felaktiga beställningar av bygg-, markanläggnings- och beläggningsarbeten vid avrop från ramavtal under perioden 2012-2018. Detta har framkommit dels genom Kristianstadsbladet dels genom våra egna undersökningar, vilka redovisats såväl i tidningen som på kommunens hemsida. Med anledning av de felaktiga avropen har kommunrevisionen gjort en granskning. Syftet med granskningen var att bedöma omfattningen av de avrop som genomförts felaktigt, vilka orsaker som legat bakom samt att identifiera förbättringsområden. Dessutom har revisionen försökt klarlägga om oegentligheter har förekommit.Ny samhällsbyggnadschef

19 december, 2018

Mikael Torberntsson tillträder som chef för verksamhetsområde samhällsbyggnad, d v s samhällsbyggnadschef, den 1 januari 2019. Mikael har arbetat vid Östra Göinge kommun sedan 2010. De första sex åren som utvecklingssekreterare och de senaste två som stabschef. Sedan i somras har Mikael också fungerat som tf. samhällsbyggnadschef.

– Jag är mycket glad för att Mikael vill […]Vi är nu en certifierad forskningskommun

12 december, 2018

Under tisdagen certifierades Östra Göinge kommun till Forskningskommun miljö och samhällsbyggnad av Kommunförbundet Skåne. Östra Göinge är nu, tillsammans med Malmö Stad, en av två skånska kommuner med titeln. Certifieringen ägde rum i Alnarp under kommunforskningskonferensen Hur får man samverkan och initiativtagande. Camilla Westdahl, kommunfullmäktiges ordförande, tog emot certifikatet.Årsplanen för 2019 är beslutad

11 december, 2018

Östra Göinge kommuns årsplan för 2019 är nu beslutad och klar. Årsplanen har en central roll styrningen av förvaltningen, som en brygga mellan politik och förvaltning. Styrande för årsplanen är framförallt kommunstyrelsens resultatmål som redovisas i mål- och resultatplanen 2016-19. Det finns även strategier, program och andra styrdokument som förvaltningen ska arbeta efter.Stämningsfull luciakonsert i Broby kyrka

11 december, 2018

Kommunala musikskolans körer hälsar alla hjärtligt välkomna till en stämningsfull luciakonsert i Broby kyrka. Lyssna till musikskolans körer i åldrarna 5 till pensionär, fint ackompanjerade av Nelly Pamp på cello.

Tid: torsdagen den 13/12 kl 19.00

Plats: Broby kyrka

Varmt välkomna!

 Vi söker semestervikarier till Hälsa och omsorg!

10 december, 2018

Nu startar vi rekrytering av semestervikarier för anställning under sommaren 2019. Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor, som har lätt för att samarbeta och kan arbeta självständigt mot bestämda mål. Du är noggrann, flexibel och har god förmåga att sätta sig in i andras situation. Det är viktigt att du kan bemöta människor på ett bra sätt och tycka om att ge stöd, hjälp och omtanke.Lokalhistorisk film om “Säflacka Hasse”

6 december, 2018

Kulturhusets populära serie med lokalhistorisk film fortsätter. Denna gång visar vi Torsten Niklassons film om ”Säflacka Hasse”. Torsten har följt profilen Hans Persson genom åren och filmen visar Hasses olika engagemang runt om i bygden.

Sven Jensén presenterar och kommenterar filmen.

Fri entré.

 

TID

Lördag 8 december kl.13.00

PLATS

Kulturhuset Vita skolan i Broby

 Detaljplan för Trollacenter antogs

6 december, 2018

Vid Kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 5 december antogs förslaget till detaljplan för området där aktivitetscentret och mötesplatsen Trollacenter uppförs.

Budgeten för projektet är 28 miljoner, varav 50 procent finansieras av bidrag från Boverket. Området som omfattas är 60 000 m² stort och bland det som kommer uppföras finns:

2,5 kilometer gång- och cykelvägar, Drygt 300 parkeringsplatser, 122 belysningsarmaturer, […]Är du 18 år och vill upptäcka Europa?

5 december, 2018

Fram till den 11 december (kl. 12.00) pågår sökomgång nummer två, som ger minst 12 000 ungdomar möjlighet att resa runt och upptäcka Europa. Resan ska helst göras med tåg, får pågå i max en månad, gå till minst ett EU-land och göras mellan den 15 april och den 31 oktober 2019. För att alla i EU ska kunna resa gäller resekortet också för till exempel bussar och färjor.