Vi är nu en certifierad forskningskommun

Kommunfullmäktiges ordförande Camilla Westdahl.

Under tisdagen certifierades Östra Göinge kommun till Forskningskommun miljö och samhällsbyggnad av Kommunförbundet Skåne. Östra Göinge är nu, tillsammans med Malmö Stad, en av två skånska kommuner med titeln.

Certifieringen ägde rum i Alnarp under kommunforskningskonferensen Hur får man samverkan och initiativtagande. Camilla Westdahl, kommunfullmäktiges ordförande, tog emot certifikatet.

Från Kommunförbundet Skånes webbplats:

– Vi på Kommunförbundet Skåne, genom Advisory board FoUI, meddelar med glädje att Östra Göinge kommun har blivit certifierad Forskningskommun miljö och samhällsbyggnad. Deras arbete hittills har varit gediget och de visar också att de har en plan för att jobba vidare med kommunforskning. Kommunen imponerar och inspirerar, säger Marja Boström, som är FoU-strateg på Kommunförbundet Skåne.

Om Forskningskommun miljö och samhällsbyggnad

Konceptet är utvecklat av kommunförbundet tillsammans med SLU Alnarp och Institutet för stadsutveckling (ISU). De kommuner som certifieras är engagerade och delaktiga i forskningen för strategisk utveckling inom miljö och samhällsplaning.

Forskningskommunerna lutar sig i stor utsträckning mot vetenskaplig kunskap vid kunskapsstyrning i sina verksamheter.

Följande kriterier ska uppfyllas för att bli en forskningskommun:

  • Alltid minst en kommundoktorand /licentiand pågående
  • Aktiv medverkan i ansökningar om forskning- och utvecklingsprojekt
  • Alltid pågående forsknings- och utvecklingsprojekt i kommunen
  • Minst en forskningsansvarig inom kommunen som ansvarar för samverkan med högskolorna och universiteten
  • Kommunen medverkar vid minst en aktivitet per år för presentation och diskussion av FoU-resultaten och FoU-verksamheten. Redovisning ska också lämnas in skriftlig varje år och innefatta progress i pågående projekt, nya projektet och vilket värde projekten har för kommunen.

> Läs mer på Kommunförbundet Skånes webbplats.

 


Kommunfullmäktiges ordförande Camilla Westdahl.

Hittade du inte vad du sökte?