Detaljplan för Trollacenter antogs

Vid Kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 5 december antogs förslaget till detaljplan för området där aktivitetscentret och mötesplatsen Trollacenter uppförs.

Budgeten för projektet är 28 miljoner, varav 50 procent finansieras av bidrag från Boverket. Området som omfattas är 60 000 m² stort och bland det som kommer uppföras finns:

  • 2,5 kilometer gång- och cykelvägar
  • Drygt 300 parkeringsplatser
  • 122 belysningsarmaturer
  • 3 stora torrängar om totalt 11 000 m²
  • Drygt 18 000 växter varav 1687 träd
  • Lekplats med bland annat motorikbana och linbana
  • Upploppsbana och löparbana
  • Utegym
  • Boulebana
  • Skatepark

Trollacenter ska ge möjlighet till aktiviteter året om som utgår från göingebornas behov. Det ska stimulera social gemenskap, vara en spontan mötesplats och en arena för alla möjliga sorters kultur och fritidsarrangemang. Utemiljön kommer utgöras av mötesplatser utformade utifrån de området är till för, det vill säga göingeborna.

Enligt planering ska Trollacenter vara färdigställt våren 2019.

Kontakt för mer information

Anders Siversson, plan och byggchef
anders.siversson@ostragoinge.se | 044-775 60 57

 


Hittade du inte vad du sökte?