Fortsatt fokus på utveckling i skolan: Två didaktikertjänster tillsätts

Genom nationella satsningen Likvärdig skola har Östra Göinge kommun fått stöd som ska användas till utvecklingsarbeten som främjar en skola för alla. Stödet omfattar både för- och grundskolan.

Två nya didaktikertjänster tillsätts

Grundskolan använder stödet till att införa två nya tjänster som didaktiker. Didaktikerna kommer att arbeta nära lärare, rektorer samt samordnaren för nyanländas lärare. Syftet är att utveckla de delar som höjer grundskolans måluppfyllelse. Ett sådant mål är gymnasiebehörighet hos eleverna i åk 9. Ett annat mål är elevernas resultat i de nationella proven i årskurs 3.

– Det här är en fantastiks satsning. Vi skapar en ny utvecklingsgrupp som kommer att fokusera på områden där behoven är som störst, säger Mia Karlsson, skolchef.

Utöver att didaktiker tillsätts genomförs bland annat en satsning där rektorer och förskolechefer stöttas i det systematiska kvalitetsarbetet med hjälp av en extern konsult.

– Vi ska enkelt uttryckt få hjälp att identifiera var vi har möjlighet till kvalitetshöjning. De här satsningarna är en intensifiering av det redan pågående och framgångsrika utvecklingsarbetet i kommunens skolor och förskolor, avslutar Mia Karlsson.

Platsannonsen för didaktiker hittar du här.


Hittade du inte vad du sökte?