Är du 18 år och vill upptäcka Europa?

DiscoverEU – Ett EU-initiativ för dig som vill resa gratis!

100 480 ungdomar anmälde sig i den första ansökningsomgången i juni 2018 och över 15 000 fick ett resekort.

Fram till den 11 december (kl. 12.00) pågår sökomgång nummer två, som ger minst 12 000 ungdomar möjlighet att resa runt och upptäcka Europa.

Resan ska helst göras med tåg, får pågå i max en månad, gå till minst ett EU-land och göras mellan den 15 april och den 31 oktober 2019. För att alla i EU ska kunna resa gäller resekortet också för till exempel bussar och färjor. Om det inte finns något annat transportsätt kan du även få flyga, men bara i undantagsfall. Det betyder att även den som bor på avlägsna plaster eller på en ö kan delta.

Vem kan söka?

Den som söker måste:

  • vara 18 år den 31 december 2018 (född mellan den 1 januari 2000 och den 31 december 2000)
  • vara medborgare i ett EU-land, det vill säga ett land som är med i EU vid tidpunkten för juryns beslut om vem som får resa (planerat till mitten av januari 2019)
  • fylla i ditt id- eller passnummer i ansökningsblanketten på nätet

>> Läs mer och ansök här!


Hittade du inte vad du sökte?