Skåda det nya Västanvid i 3D!

30 juni, 2017

Nu kan du få en känsla för hur det nya Västanvid i Knislinge kan komma att se ut! Klicka på nyheten för att se en 3D modell.Fortsatt goda resultat och ljus framtid för Östra Göinge

26 juni, 2017

Nu kan du läsa den reviderade mål och resultatplanen för 2018-2019 med en flerårsplan till 2020.

Patric Åberg, Kommunstyrelsens ordförande, lyfter fram några satsningar som han tycker är särskilt lovande; ”Vi satsar på Östra Göinges ungdomar och deras mötesplatser, på utveckling av arbetsmarknadsarbetet för ökad sysselsättning, en kompetensutvecklingssatsning inom äldreomsorgen för det goda åldrandet samt en […]Rädda Immeln nominerad till Ullbaggepris

22 juni, 2017

Genom att dela ut Ullbaggar på Landsbygdsgalan vill Landsbygdsnätverket lyfta projekt och företag som har bidragit till att utveckla landsbygden på ett positivt sätt.Nu tar kvarteret Rosenkvartsen i Knislinge form

19 juni, 2017

Måndagen den 19 juni sattes grävskopan i marken för det nya villaområdet på ”Nya Väster” i Knislinge. Kvarteret Rosenkvartsen, som rymmer elva stycken tomter, ska under de kommande veckorna ta form avseende vägar, VA, belysning m.m.Vård- och omsorgscollege till Östra Göinge!

16 juni, 2017

Vård och omsorgscollege är en samverkansform mellan arbetsliv och utbildningsanordnare inom vård- och omsorgsområdet och har funnits sedan 2008. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege vision är att kvalitetssäkra rätt kompetens.

Vi kan nu med glädje meddela att Östra Göinge blivit certifierade!Gemensam rapport om bredband i centrala och östra Skåne

16 juni, 2017

Utbyggnad av bredband förväntas idag ske av marknadens aktörer vilket gör att många kommuner inte har en konkret plan för hur utbyggnad ska ske. Trots att bredbandsfrågan i grunden inte ägs av kommunerna så riskerar frågan ändå att hamna i knät hos respektive kommun. När utbyggnad inte sker på landsbygden och när byaföreningar får avslag […]Naturliga Göinge – Ett folkhälsoprojekt i Östra Göinge

15 juni, 2017

Orienteringsklubben FK Göingarna med säte i Östra Göinge kommun har startat projektet ”Naturliga Göinge”. För att främja folkhälsan, göra naturen mer tillgänglig och marknadsföra orienteringen som idrott har de tagit fram kartmaterial över ett stort antal intressanta områden som därmed blir mer tillgängliga för allmänheten. Den 28 juni blir det en träff i Immeln med vackra vandringsleder och kul för både barn och vuxna!Vänortsbesök från Kelmé

14 juni, 2017

På onsdagen den 14/6 besökte en delegation på sex personer från kommunens vänort Kelmé i Östra Göinge. Bland besökarna är Kelmés borgmästare Vaclovas Andrulis och kommunchefen Irena Sirusiene samt ytterligare några tjänstemän och politiker.

Kelmé, som ligger i Litauen, har fått finansiering från Nordiska ministerrådet för ett projekt som syftar till att öka kunskapen om hur kommuner kan samverka […]Söker ni kompetens? Vi hjälper till!

9 juni, 2017

Goinge Forward är ett projekt som syftar till att tillsammans med Arbetsförmedlingen hitta bättre former för samverkan kring grupper som står långt från arbetsmarknaden. Vi finns till för alla företagare i Skåne Nordost som vill hitta kunniga och engagerade medarbetare. Samtidigt ger vi personer som av olika skäl har svårt att ta sig in på […]Företagarna är tryggare i Östra Göinge

9 juni, 2017

I årets företagsklimatsmätning, som Svenskt Näringsliv gjort, ställs en fråga om brottsligheten är ett problem för företagen? I Östra Göinge svarar drygt hälften av företagen att brottsligheten påverkar dem på något sätt. Av Skånes 33 kommuner är det bara 6 som når en lägre nivå, vilket gör Östra Göinge till en av de tryggaste företagarkommunerna […]