Skåda det nya Västanvid i 3D!

30 juni, 2017

Nu kan du få en känsla för hur det nya Västanvid i Knislinge kan komma att se ut! Klicka på nyheten för att se en 3D modell.Fortsatt goda resultat och ljus framtid för Östra Göinge

26 juni, 2017

Nu kan du läsa den reviderade mål och resultatplanen för 2018-2019 med en flerårsplan till 2020.

Patric Åberg, Kommunstyrelsens ordförande, lyfter fram några satsningar som han tycker är särskilt lovande; ”Vi satsar på Östra Göinges ungdomar och deras mötesplatser, på utveckling av arbetsmarknadsarbetet för ökad sysselsättning, en kompetensutvecklingssatsning inom äldreomsorgen för det goda åldrandet samt en […]Rädda Immeln nominerad till Ullbaggepris

22 juni, 2017

Genom att dela ut Ullbaggar på Landsbygdsgalan vill Landsbygdsnätverket lyfta projekt och företag som har bidragit till att utveckla landsbygden på ett positivt sätt.Göinge ängar söker intresserade göingebor!

21 juni, 2017

Vi söker en ängsvärd i Glimåkra! I denna arbetsuppgift ingår att slå gräset med lie alternativt eller slåtterbalk och samla ihop det i högar som kommunens parkavdelning senare hjälper till att frakta bort. Lie och slåtterbalk finns att låna av kommunen i början av augusti.Kommunfullmäktige sammanträder

21 juni, 2017
Ordförandeklubba.

 

Onsdagen den 21 juni kl.18.30 (observera veckodagen) sammanträder kommunfullmäktige i sessionssalen i kommunhuset i Broby.

Kommunfullmäktige ska ta ställning till reviderad mål- och resultatplan 2018-2020 och riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Svar på revisionsrapporter gällande kommunens arbete med våld i nära relationer respektive överförmyndaren finns också på dagordningen.

 

 

Ytterligare ärenden som kommer att behandlas:

Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige, Bolagsordning för AB Östra […]Nu tar kvarteret Rosenkvartsen i Knislinge form

19 juni, 2017

Måndagen den 19 juni sattes grävskopan i marken för det nya villaområdet på ”Nya Väster” i Knislinge. Kvarteret Rosenkvartsen, som rymmer elva stycken tomter, ska under de kommande veckorna ta form avseende vägar, VA, belysning m.m.Vård- och omsorgscollege till Östra Göinge!

16 juni, 2017

Vård och omsorgscollege är en samverkansform mellan arbetsliv och utbildningsanordnare inom vård- och omsorgsområdet och har funnits sedan 2008. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege vision är att kvalitetssäkra rätt kompetens.

Vi kan nu med glädje meddela att Östra Göinge blivit certifierade!Gemensam rapport om bredband i centrala och östra Skåne

16 juni, 2017

Utbyggnad av bredband förväntas idag ske av marknadens aktörer vilket gör att många kommuner inte har en konkret plan för hur utbyggnad ska ske. Trots att bredbandsfrågan i grunden inte ägs av kommunerna så riskerar frågan ändå att hamna i knät hos respektive kommun. När utbyggnad inte sker på landsbygden och när byaföreningar får avslag […]Naturliga Göinge – Ett folkhälsoprojekt i Östra Göinge

15 juni, 2017

Orienteringsklubben FK Göingarna med säte i Östra Göinge kommun har startat projektet ”Naturliga Göinge”. För att främja folkhälsan, göra naturen mer tillgänglig och marknadsföra orienteringen som idrott har de tagit fram kartmaterial över ett stort antal intressanta områden som därmed blir mer tillgängliga för allmänheten. Den 28 juni blir det en träff i Immeln med vackra vandringsleder och kul för både barn och vuxna!Om Östra Göinge: Rapportsläpp och vernissage

15 juni, 2017

Författaren Jan Jörnmark presenterar sin rapport om Östra Göinges utveckling onsdagen den 21 juni. Samtidigt är det vernissage för en fotoutställning, med foton tagna av Jan från kommunens omgivningar och platser. Rapporten som diskussionerna tar sitt avstamp i hittar finns tillgänglig här. Fotoutställningen på Kulturhuset i Broby finns tillgänglig på till i mitten av augusti.