Rädda Immeln nominerad till Ullbaggepris

En jury bestående av tre forskare, en länsstyrelserepresentant, en leader-representant, en representant från Jordbruksverket samt en representant från landsbygdsnätverkets kansli har valt vilka projekt och företag som ska slutnomineras. Tillsammans med Landsbygdsnätverkets styrgrupp utser de sedan en vinnare.

Jurygruppen har utsett tre bidrag i vardera åtta kategorier som går vidare till finalen om ullbaggepriserna som de i år delar ut i Tällberg utanför Leksand. Leader Skånes Ess – projektet ”Rädda Immeln” tillhör de som har slutnominerats i kategorin klimat och miljö.

 

Utdrag ur nomineringen:

”Motivering till nomineringen

Projektet är ett bra exempel på att åtgärder på land ger effekt i vattenmiljö och i förbättrad vattenkvalité. Projektet har lett till större kunskap hos mark- och skogsägare om vad och hur man brukar sin mark och skog på ett skonsamt sätt för naturen. Även för de som utförde åtgärderna ökade kompetensen och en omfattande informationsinsats är utförd i och med skyltning och informationstexter längs visningssträckan.

Insatsen har visat på effekter och gjort skillnad för naturlivet redan nu, bara ett par år efter åtgärden.

Sträckan längs med Ekeshultsån med informationsskyltar används vid guidade turer med sällskap, skolor, markägare, föreningar för att visa på goda exempel på åtgärder på landet längs med ett vattendrag, som får betydelse på vattenkvalitén.

Under Landsbygdsgalan den 8 november presenteras vinnaren.

Genom att dela ut Ullbaggar på Landsbygdsgalan vill Landsbygdsnätverket lyfta projekt och företag som har bidragit till att utveckla landsbygden på ett positivt sätt. Samtliga som nomineras har även fått pengar från landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet eller programmet för regional och socialfonden inom lokalt ledd utveckling.

Läs mer om Landsbygdsgalan

Här kan du läsa hela nomineringen

logotyp-innovativa-finansieringslosningar


Hittade du inte vad du sökte?