Fortsatt goda resultat och ljus framtid för Östra Göinge

Nu kan du läsa den reviderade mål och resultatplanen för 2018-2019 med en flerårsplan till 2020.

Patric Åberg, Kommunstyrelsens ordförande, lyfter fram några satsningar som han tycker är särskilt lovande; ”Vi satsar på Östra Göinges ungdomar och deras mötesplatser, på utveckling av arbetsmarknadsarbetet för ökad sysselsättning, en kompetensutvecklingssatsning inom äldreomsorgen för det goda åldrandet samt en förstärkning av arbetet för att utbyggnaden av fibernätet ska fortsätta i Östra Göinge, även på landsbygden.”

Här kan du läsa hela mål och resultatplanen 2018 – 2019.


Hittade du inte vad du sökte?