Vänortsbesök från Kelmé

På onsdagen den 14/6 besökte en delegation på sex personer från kommunens vänort Kelmé i Östra Göinge. Bland besökarna är Kelmés borgmästare Vaclovas Andrulis och kommunchefen Irena Sirusiene samt ytterligare några tjänstemän och politiker.

Kelmé, som ligger i Litauen, har fått finansiering från Nordiska ministerrådet för ett projekt som syftar till att öka kunskapen om hur kommuner kan samverka med privata intressen i gemensamma projekt. Östra Göinge kommun kommer att dela med sig av sina erfarenheter från samverkansprojekt inom turism och kultur- och fritidssektorn samt berätta om ett större samverkansprojekt inom skolan tillsammans med Wanås konst.

Värd för mötet är kommunfullmäktiges ordförande Camilla Westdahl. Från Östra Göinge medverkar i övrigt kommunfullmäktiges förste vice ordförande Esbjörn Svensson, kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg, turismansvarig Camilla Palm, kultur- och fritidschef, Jan Carlsson, utvecklingsledare Ulrika Olsson samt FK Göingarnas ordförande Henrik Larsson.

 

 

img_0676-jpg

 


Hittade du inte vad du sökte?