Vård- och omsorgscollege till Östra Göinge!

Vård och omsorgscollege är en samverkansform mellan arbetsliv och utbildningsanordnare inom vård- och omsorgsområdet och har funnits sedan 2008. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege vision är att kvalitetssäkra rätt kompetens.

Vi kan nu med glädje meddela att Östra Göinge blivit certifierade!

Fokus kommer ligga på att få fler ungdomar och vuxna intresserade av omvårdnadsprogrammet och de yrken utbildningen leder till. Dessutom börjar nu en resa för att vidarebilda den personal som redan nu jobbar inom vård och omsorgsyrken.

”Det här är riktigt bra! En av våra stora utmaningar inom vård- och omsorgsyrkena är att höja attraktiviteten på både själva arbetet och på utbildningen. Ett vård- och omsorgscollege kommer ge oss bättre möjligheter att säkra framtida kompetens till vår omsorg. Att kunna erbjuda kommunens medarbetare kvalificerade vidareutbildningar är både bra för personalen och för brukarna.” – Sofia Nilsson (C), ordförande i omsorgs- och utbildningsutskottet.

Östra Göinge, Osby, Hässleholm, Perstorp och Bromölla kommuner satsar nu på ett Vård och omsorgscollege. Utbildare, arbetsgivare, fackliga parter, arbetsförmedlingen och privata vårdgivare deltar i samarbetet.

Läs mer om vård- och omsorgscollege.


Hittade du inte vad du sökte?