Nya restriktioner från och med 12 januari

12 januari, 2022

Från och med den 12 januari 2022 gäller nya restriktioner. För verksamheterna inom Kultur och fritid påverkas främst genomförandet av bland arrangemang samt externa hyresgästers verksamheter i kommunens anläggningar. Läs mer om vad som gäller.Mötesplatser för äldre stängda tills vidare

10 januari, 2022

Med anledning den ökade smittspridningen så hålls mötesplatser för äldre stängda från den 10 januari och tills vidare. Istället startas digitala mötesplatser upp på nytt och erbjuder gemenskap via plattformen Teams på torsdagar mellan kl. 13.30-15.30.

Se hela programmet på webbsidan Digitala mötesplatser.

 

Om du vill prata med någon så går det bra att kontakta någon av […]Förändringar inom omsorgen med anledning av ökad smittspridning

7 januari, 2022

Eftersom smittspridningen av covid ökar i samhället ökar i samhället höjer vi hygienrutinerna ytterligare gällande användning av skyddsutrustning och fysiska möten. Smittspårning och provtagning fortsätter enligt rutin.

Beviljade insatser kommer att genomföras i största möjliga mån, i enlighet med gällande lagstiftning. Dock kan tider och dagar förändras men i sådana fall blir berörda informerade om förändringarna.

 

Mötesplatser […]Överförmyndare i samverkan

3 januari, 2022

För att höja kvalitén och öka tillgängligheten i verksamheten har Hörby, Höör, Osby och Östra Göinge kommun valt att samverka inom överförmyndarverksamheten med ett gemensamt kansli, placerat i Höörs kommunhus, från och med 2022-01-01.

Kansliet omfattar 5,2 handläggare samt administrativa resurser och servar den gemensamma Överförmyndarnämnden i Hörby och Höör samt Överförmyndarna i Osby och Östra […]Fokus på barn, unga och delaktighet i studenters projektförslag

29 december, 2021

Östra Göinge kommun samarbetar med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp inom ramen för mastersprogrammet Hållbar statsutveckling, där studenter tagit fram fem olika projektförslag för kommunen.Vem kan ansöka om bostadstillägg?

29 december, 2021

Från januari 2022 ändras beräkningen för bostadstillägget vilket innebär att fler pensionärer kan ha rätt till förmånen. Grundkraven är att du ska bo i Sverige, vara 65 år eller äldre och ta ut hela din allmänna pension inklusive premiepensionen.

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för dig som har låg pension. Du kan ansöka oavsett vilken slags […]Lyckat fotarbete ger miljoner till Östra Göinges fiberutbyggnad

23 december, 2021

I den utlysning som presenterades av PTS (Post- och telestyrelsen) i november har Skåne tilldelats 130 miljoner kronor för fiberutbyggnad på landsbygden. 120 miljoner av dessa har tilldelats de 15 kommuner, som med Östra Göinge i spetsen, valde att arbeta med en konsult.

Östra Göinges landsbygd har tilldelats hela 9,6 miljoner kronor. Det är tredje mest […]Vägen till arbete gick genom kommunens arbetsmarknadsenhet och Göingematchningen!

22 december, 2021

Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsenhet hjälper Göingebor till arbete – och Göingeföretag med deras rekryteringar. En av arbetsmarknadsenhetens före detta deltagare är Samer Shukair, som påbörjade sin väg mot arbete genom projektet Goinge forward år 2018.Årets kultur- och fritidspristagare och stipendiater prisades

21 december, 2021

Idag gratulerade vi Inge Olofsson, Linn Alexandersson och Helmer Järletoft till deras priser och stipendier. Stort grattis och lycka till med kommande insatser och satsningar!Resultatet är här – så tycker invånarna i Östra Göinge

21 december, 2021

En gång vartannat år låter Östra Göinge kommun Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra en medborgarundersökning, som går till 1 200 slumpvis utvalda Göingebor. Undersökningen är framtagen tillsammans med kommuner och SKR (Sveriges kommuner och regioner) för att kunna mäta attityder om kommunen i kommunen.

Nu har resultatet av årets mätning kommit. Enkäten är besvarad av 480 Göingebor […]