Utbildningsinsatser i fritidshemmen ska bidra till bättre skolresultat

24 februari, 2023

På kommunens alla låg- och mellanstadieskolor finns fritidshem där många elever tillbringar tid innan och efter skolan samt under lov- och planeringsdagar. Under år 2022 deltog personal från samtliga fritidshem i en seminarieserie vid Högskolan Kristianstad, med syfte att höja kunskapsnivån i fritidshemmen och på så sätt ytterligare bidra till skolans måluppfyllelse. Utbildningen var ett startskott för fortsatta utvecklingsarbeten och nya givande samverkansformer.Så här ska det nya kommunhuset se ut – arkitekten berättar

23 februari, 2023

I april är det dags att sätta grävskopan i marken för Östra Göinges nya kommunhus. Byggnaden ska stå klart under 2024 men redan nu kan vi dela med oss av nya bilder på vår framtida arbetsplats.

Vi lät Catharina Hansson, arkitekt på Arkitektgården, själv berätta hur hon och hennes kollegor tänkt kring utformningen av huset och […]Del av Genvägen i Glimåkra stängs under fyra veckor

21 februari, 2023

På grund av arbete på vattenledningar i Glimåkra kommer en del av Genvägen stängas av under fyra veckor, den 27 februari-24 mars.Apl-satsning med vinster för lärare, arbetsgivare och elever

20 februari, 2023

På Göinge utbildningscenter satsar man sedan flera år extra tid och resurser på att utveckla arbetet kring APL(arbetsplatsförlagt lärande) på sina gymnasiala yrkes- och kombinationsutbildningar. Bland annat har en APL-samordnare anställts, och alla elever går en introduktionskurs inför APL. Vinster syns för lärare, arbetsgivare och elever.

– APL-satsningen är ett medvetet drag som vi beslutade om […]Starkt resultat ger Östra Göinge kommun goda förutsättningar framåt

16 februari, 2023

När vi summerar Östra Göinge kommuns ekonomiska resultat för år 2022 visar det, trots stora investeringar, på stabilitet och ett förhållandevis bra utgångsläge när framtiden är osäker. Resultatet 56 miljoner kronor är 36 miljoner bättre än budgeterat.Med ny sarg i Trollarinken kan fler åka skridskor oftare

16 februari, 2023

I kommunens ishall i Glimåkra, Trollarinken, får nu även den lilla rinken en komplett sarg med plexiglas. Satsningen genomförs för att möta behovet av mer istid, för såväl allmänheten som för föreningen Glimma hockey. Sargen ska vara uppförd till sportlovet nästa vecka. Skolenkäten 2023

6 februari, 2023

Nu är Skolenkäten 2023 tillgänglig. Du som ska svara på den har blivit eller kommer bli meddelade via sms/e-post. Du har till den 24 februari på dig att svara på enkäten. Och tänk på, har du flera barn så svara på en enkät per barn. Tack för din medverkan.Mobila poliskontoret är tillbaka i Broby

3 februari, 2023

Från och med tisdagen den 14 februari kan du återigen besöka Polisen på torget i Broby. Här kan du lämna tips eller diskutera olika frågor, som brott och andra lokala problem där du bor. Även polisstationen i Broby är öppen två dagar i veckan. Invigning av Skogsbrynet i Sibbhult

31 januari, 2023

Idag (31/1) var det dags att inviga det nyrenoverade och nybyggda Skogsbrynet i Sibbhult. Dock är inte bygget helt färdigt. Under de kommande två månaderna kommer utemiljön att färdigställas och slå ut i grönt.

Bandklippningen och invigningstalet hölls av Daniel Jönsson Lyckestam(M) kommunstyrelsens vice ordförande.

– Det vi gör här är ganska unikt och är en väldigt […]Lyckat energiprojekt: Mångmiljonsatsning tjänas in på tio år

27 januari, 2023

År 2012 sjösatte Östra Göinge kommun ett stort energieffektiviseringsprojekt som innebar omfattande satsningar på energibesparande åtgärder. Samtidigt som kommunens klimatpåverkan skulle sänkas, sa kalkylen att satsningarna på ungefär 44 miljoner kronor skulle tjänas in på tio år. Nu, när sju av tio år passerat, ser kalkylen ut att hålla!