Mellanstadie var först ut när alla klassrum renoveras!

Vid höstterminens start återvände Prästavångsskolans elever till nyrenoverade, fräscha lokaler. Under sommaren har mellanstadieskolan i Broby totalrenoverats och både elever och lärare berättar om en märkbar skillnad och förbättrad lärmiljö. 

Redan före sommarlovet kunde eleverna ana att en stor förändring väntade till hösten. Byggarbetarna hade redan då ockuperat ett par av skolans utrymmen och påbörjat den omfattande renoveringen som pågått sen dess.

Bild på elev och lärare i klassrum.

Klassrummen är ljusa, enhetliga och tystare än tidigare. Gry ger renoveringen tio av tio poäng!

Vid terminsstarten för ett par veckor sen återvände eleverna till totalrenoverade klass- och grupprum, korridorer, kapprum och toaletter.

– Praktiskt taget hela skolan har fräschats upp invändigt. Skillnaden är enorm, säger socialpedagogen Clara Andersson.

Tillsammans med eleven Gry visar Clara och lärarkollegan Linda Johnsson oss runt i lokalerna som är ljusa och går mestadels i vita och grå toner.

– Det ger en enhetlig känsla där allt hänger ihop och ser likadant ut, vilket skapar ett lugn och gör eleverna trygga, säger Linda.

– Det är viktigare än man kan tro. Tack vare lokalernas mjukhet kan vi dekorera väggarna med alster och lärmaterial utan att det blir för rörigt för eleverna, fyller Clara i.

Alla klassrum – i alla skolor

Prästavångsskolans renovering är startskottet för en kommunövergripande lärmiljösatsning, där alla klassrum i kommunen ska renoveras. Lärmiljösatsningen är en av flera åtgärder som ryms i kommunens pågående skolresa, med syftet att skapa en fysisk miljö som främjar elevernas lärande.

– Både det nya golvet, taket och borden absorberar ljud. Vi märkte av en stor skillnad första skoldagen och ljudförstärkaren som vi lärare tidigare använt för att höras ordentligt behövs knappt längre, säger Linda.

Bild på två killar som sitter i ett grupprum och tittar på en datorskärm,

Även skolans grupprum har fräschats upp.

Bild på elev och lärare i ett av de renoverade kapprummen på Prästavångsskolan.

– Här är lite tystare nu, säger Gry i årskurs tre.

Eleverna ger högsta betyg

Vad säger då de små specialisterna om skolans uppfräschning?

– Tio av tio poäng, säger Gry och håller samtidigt upp båda sina händer.

– En miljon poäng! ropar en av killarna i grupprummet intill.

Nästa skola att få alla klassrum renoverade är högstadiet Göingeskolan i Broby.

– Elevernas och lärarnas respons är verkligen rolig att få till sig. Den gör att satsningen känns än mer relevant och att det är viktigt att alla skolor får ta del av den, säger kommunstyrelsens vice ordförande Daniel Jönsson Lyckestam (M).

Skolresan 2030

Skolresan 2030 har som mål att kommunens elever i årskurs 9 år 2030 har nått ett genomsnittligt meritvärde på 230 poäng.

För att nå dit arbetar vi med följande tre prioriterade områden:

  1. Läsning – Att barn ska öka på sin läskunnighet redan i tidigare åldrar
  2. Framtidsdrömmar – Att i tidigt skede informera om och motivera ungdomar till vidare utbildning och arbete
  3. Trygg och säker skola – Förebygga otrygghet och erbjuda en tillgänglig studiemiljö för alla

Hittade du inte vad du sökte?