Kommunens och Polisens medborgarlöfte 2024

28 februari, 2024

Östra Göinge kommuns och Polisens medborgarlöfte är en del av det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöftet baseras på det som kommuninvånarna, göingarna, upplever som lokala problem. I medborgarlöftet lyfts konkreta aktiviteter som kommunen och Polisen tillsammans kommit överens om att utföra i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i Östra Göinge.Säker digital kommunikation

28 februari, 2024

För att kunna kommunicera känsliga, sekretess- och integritetskänsliga uppgifter med medborgare, myndigheter och andra intressenter använder Östra Göinge kommun sig av tjänsten SEFOS. Tjänsten kan hantera säkra meddelanden och säkra digitala videomöten. Mer information finns i nyheten.Kommunens resultat 2023 – viktigt inför fortsatta utmaningar

27 februari, 2024

Trots en utmanande tid redovisar Östra Göinge kommun det preliminära plusresultatet på 29 miljoner kronor för år 2023, vilket är 7,4 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det starka resultatet, som beror på ökade intäkter för centrala och finansiella poster, bedöms som extra viktigt i en tid när verksamheterna behöver anpassas för minskade volymer och intäkter. Då sopas gatan där du bor

26 februari, 2024

Varje vår sopar kommunen bort grus som under vintern använts för att minska halkan på gator samt gång- och cykelvägar. Du som fastighetsägare underlättar sopningen genom att sopa ut grusen en bit från din tomtgräns, undvika att parkera på gatan när sopningen pågår och beskära träd och häckar som hänger ut över gång-, cykel- och körbanor.Kommunalt dricksvatten förorenat i centrala Broby

26 februari, 2024

Kommunala VA-bolaget SBVT AB informerar om misstänkt förorenat vatten på adresser i centrala Broby. Föroreningen ska ha uppstått i samband med en vattenläcka.Retroaktiv avgiftskontroll förskola & fritids

23 februari, 2024

Rättvist med rätt avgift

Under februari 2024 har Östra Göinge kommun kontrollerat de inkomstuppgifter som räkningsmottagare med barn inom förskola/fritids lämnat för 2022.

Kontrollen kommer att genomföras fortlöpande varje år och är viktig ur rättvisesynpunkt. Alla ska betala rätt avgift.

Betalar Du rätt avgift?

Visar det sig att den inlämnade inkomsten för 2022 har varit högre eller lägre än […]Nominera till 2023 års stipendier och priser!

23 februari, 2024

I Östra Göinge finns många eldsjälar, engagerade föreningsmänniskor och duktiga kultur- och idrottsutövare. Varje år uppmärksammar vi dessa genom att dela ut idrotts- och fritidspriser och stipendier samt kulturpriser och kulturstipendier. Det går bra att nominera fram till den 28 februari 2024.Kom med i Frivilliga resursgruppen

23 februari, 2024

Östra Göinge kommun håller på att starta upp en Frivillig resursgrupp som kan hjälpa till och förstärka vid vattenbrist, längre elavbrott, översvämning med mera. Läs mer i nyheten.Populär paugakväll är tillbaka

22 februari, 2024

För att uppmuntra till läsning bjöd kommunen i höstas in pojkar och deras pappor till en kväll med fokus på läsning och spännande böcker. ”Paugakvällen” som både var välbesökt och uppskattad arrangeras igen den 5 mars. Viktigt att åtgärda fordonsläckage

20 februari, 2024

Just nu får kommunen många samtal om bilar som läcker bensin, diesel eller andra kemikalier. Flera av de aktuella bilarna befinner sig nära dagvattenbrunnar som rinner ut i våra vattendrag. Under rådande väderlek sprids detta sedan snabbt med regn och smältvatten och hamnar i vattendragen – vilket har en skadlig effekt på vatten, växter och djur.