Viktigt att åtgärda fordonsläckage

Just nu får kommunen många samtal om bilar som läcker bensin, diesel eller andra kemikalier. Flera av de aktuella bilarna befinner sig nära dagvattenbrunnar som rinner ut i våra vattendrag.

Under rådande väderlek sprids detta sedan snabbt med regn och smältvatten och hamnar i vattendragen – vilket har en skadlig effekt på vatten, växter och djur. I förlängningen kan det också påverka vårt dricksvatten, som vi är beroende av.

Bild på olja eller annan liknande vätska som rinner på asfalt.

Ditt ansvar som fordonsägare

Som fordonsägare har du ett ansvar att underhålla ditt fordon och regelbundet försäkra dig om att inga läckage uppstår.

Skulle ett läckage uppstå är du också ansvarig för att sanera föroreningen skyndsamt. Behöver du vägledning om hur du ska gå till väga går det bra att kontakta kommunens miljö- och bygglovsenhet för hjälp.

Kontakt, miljö- och bygglovsenheten

Mejladress: miljo@ostragoinge.se
Telefon: 044-775 60 00


Hittade du inte vad du sökte?