Energisparande fläktar installeras i fler hallar

28 december, 2022

I december installerades två HVLS-fläktar i sporthallen i Sibbhult och längre fram kommer fläktar även installeras i två hallar i Broby. Fläktarna, som inte förbrukar mycket energi i sig själva, kommer minska den totala energiförbrukningen samtidigt som luften i hallarna cirkulerar.Nu finns Göingekartan i kommunens nya kartportal

28 december, 2022

Östra Göinge kommun har en ny kartportal. Detta är en samlingssida för kartor och kartrelaterade tjänster med koppling till kommunen. Här hittar du bland annat den nya kartan Göingekartan med geografisk information om kommunen.Hjälp oss förhindra olyckor och skador orsakade av fyrverkerier

27 december, 2022

Det finns en 18-årsgräns för att få köpa eller hantera fyrverkerier. Trots det skadas ofta minderåriga i fyrverkeriolyckor. Först när föräldrar och andra vuxna slutar langa fyrverkerier till minderåriga kommer olyckorna att minska. Att sälja, eller langa, fyrverkerier till någon som är under 18 år kan ge böter eller fängelse. I Östra Göinge kommun får fyrverkerier endast användas på nyårsafton mellan klockan 18.00 – 02.00. Vid alla andra tider behövs polistillstånd för att skjuta fyrverkerier.Glöggmingel för deltagarna i Göingebor berättar

22 december, 2022

Östra Göinges platsvarumärke Skånes gröna hjärta delas av alla som känner tillhörighet hit: boende, unga, gamla och verkande. För att ytterligare stärka känslan av att Skånes gröna hjärta är gemensamt har Östra Göinge kommun skapat ett berättarforum som under ett och ett halvt år låtit olika Göingebor berätta sin unika historia om Skånes gröna hjärta. […]Anmäl dig till vårens anhörigträffar

22 december, 2022

Är du anhörig eller närstående till en person med kognitiv sjukdom/demenssjukdom? Då kan det vara skönt att träffa andra i en liknande situation, byta erfarenheter och få svar på frågor och funderingar.

Träffarna är kostnadsfria.

Tid

Planerad start i februari 2023. Träffarna har inget satt startdatum utan startar när det finns en grupp om ca 5-8 deltagare.

Plats

Skogsgläntan intill […]Kommunen förvärvar ytterligare en fastighet i Broby

22 december, 2022

Östra Göinge kommun har beslutat att förvärva fastigheten Teologen 18, belägen vid korsningen Storgatan-Tydingevägen i Broby. Kommunen tillträder när den nuvarande fastighetsägaren rivit den idag befintliga byggnaden och sanerat marken.Kommunen förvärvar fastighet i Broby och säljer samtidigt marklägenheter

21 december, 2022

Östra Göinge kommun har beslutat om att förvärva fastigheten Doktorn 1, även kallad domarbostaden, på Kyrkogatan i Broby mitt emot kommunhuset. Samtidigt sker överlåtelse av hyreslägenheterna på Storgatan 13 A-K, som kommunen idag äger och förvaltar. Nytt miljöprojekt: Östra Göinges friska sjöar

21 december, 2022

Tillsammans startar Östra Göinge kommun och Tydinge Kallsjöns fiskevårdsområde ett projekt under 2023 som ska förbättra miljö och vattenkvalitet i Tydingesjön och senare även i Kallsjön. Projektet har beviljats stöd från Leader Skånes Ess och kan nu starta.Ökad spridning av luftvägsvirus

20 december, 2022

Med tanke på att smittspridningen av olika luftvägsvirus ökar i samhället, påminner vi om säkra besök och smittförebyggande arbete i hälsa och omsorgs verksamheter.

Stanna hemma och undvik besök om du är sjuk även om det är milda symtom., Besök sker i den enskildes lägenhet, Använd munskydd som finns att tillgå vid ingångarna i våra verksamheter, […]Fiberutbyggnaden i Östra Göinge fortsätter för fullt

19 december, 2022

Arbetet med fiberutbyggnaden på landsbygden fortsätter! I områdena Hittarp och Snarrarp håller IP-Only just nu på med kundinstallationerna. De fortsätter sedan med grävning på både privata tomter och för stamnätet i området kring Helgeå vid Njura samt Glimminge, området omkring Östanå och därefter norr om Sibbhult (Barnakulla till Rolstorp), så länge vädret tillåter. Kundinstallationer genomförs […]