Näringslivsundersökning: Östra Göinge förbättrar sitt resultat igen!

31 maj, 2022

Idag presenterade Svenskt näringsliv resultatet av enkätundersökningen Företagsklimat för år 2022, där Östra Göinge ökar och åter igen har bäst resultat i nordöstra Skåne.Årskurs 3 och 7 fick prova på förmiddagsmål

27 maj, 2022

Under en vecka har elever i årskurs 3 på Västerskolan och årskurs 7 på Snapphaneskolan fått prova på förmiddagsmål – som frukostbuffé respektive ”grab’n’go-macka”. De två olika alternativen ska nu utvärderas och vid höstterminens start ska förmiddagsmål erbjudas alla elever i kommunens grundskolor.Skamfläck i Broby rivs – park och parkeringsplatser anläggs

25 maj, 2022

Tidigare i år förvärvade kommunen fastigheten Brinken 5, vid korsningen Västergatan-Tydingegatan i Broby. Idag sattes skopan i marken och rivningen har startat. Bak spakarna satt kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M).Sammanfattning: Kommunstyrelsemöte 11 maj

23 maj, 2022

På dagordningen fanns bland annat planbesked för kunskapscentrum i Glimåkra och presentation av två rapporter.”Dagens pasta” införs på kommunens alla skolor

19 maj, 2022

 Östra Göinge kommuns måltidsenhet har nyligen infört ”Dagens pasta” tre dagar i veckan på kommunens alla skolor. Satsningen ska bidra till högre måluppfyllelse i skolan och den pågående skolsatsningen.Ytterligare ett byggprojekt slutfört i Knislinge!

19 maj, 2022

Idag invigdes den upprustade Föreningsgatan i Knislinge, där ett omfattande arbete pågått sedan hösten 2021. Föreningsgatan ingår i kultur- och grönstråket som varit centralt i Knislinges byutveckling.Livemusik i Göinge med tisdags- och onsdagsbandet

16 maj, 2022

På tisdag 17 maj kl 13.30 bjuder förebyggande verksamheten i Östra Göinge kommun, i samarbete med Göingehem, på livemusik av tisdags- och onsdagsbandet i Sibbhult.Känner du till vår energi- och klimatrådgivning?

16 maj, 2022

Kommunen tillhandahåller kostnadsfri energi- och klimatrådgivning för privatpersoner, små och medelstora företag samt föreningar. Energi- och klimatrådgivaren ger råd i frågor om bland annat energieffektivisering, förnybar energi, värmepumpar och transporter.Med anledning av det misstänkta övergreppet på en förskola i Kristianstad

11 maj, 2022

I samband med det misstänka övergreppet på en förskola i Kristianstad har det uppkommit spekulationer om att den misstänkta personen ska ha arbetat på någon förskola i Östra Göinge kommun. Av det skälet har kommunen begärt ut handlingar från tingsrätten kring det aktuella ärendet.

Personen har inte varit anställd i Östra Göinge kommun men har vid […]Sammanfattning av kommunfullmäktiges sammanträde 28 april

6 maj, 2022

Beslut fattades bland annat om anläggande av ett nytt reningsverk i Knislinge.