Ytterligare ett byggprojekt slutfört i Knislinge!

Bild på Patric Åber när han klipper det gröna bandet över gatan.

Idag invigdes den upprustade Föreningsgatan i Knislinge, där ett omfattande arbete pågått sedan hösten 2021. Föreningsgatan ingår i kultur- och grönstråket som varit centralt i  Knislinges byutveckling.

Gatan, som tidigare var mycket bred, har blivit smalare och fått nya parkeringsplatser, så kallade gatuparkeringar. På ena sidan av gatan löper numera en gång- och cykelväg och på andra sidan en bred trottoar.

– I det här området har vi satsat ungefär 300 miljoner kronor på olika byggprojekt de senaste sju åren, det är häftigt. Bortsett från tomten där förskolan Stormhatten tidigare låg är vi nu klara här och det har blivit riktigt bra, säger kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M).

– Kultur- och grönstråket kallar vi den sträckan som löper från Åke backe och utomhusgymmet, förbi förskolan Magnolian, Snapphanehallen, Västanvid, lekplatsen, busshållplatsen, genom gångtunneln under väg 19 och hela vägen till Wanås. Anläggandet av en kick-bike-bana återstår, vilket vi projekterar för just nu, säger samhällsbyggnadschefen Anders Siversson.

Bild på Patric Åberg, representanter från kommunen och representanter från Göingehem.

På plats vid invigningen var Patric Åberg, KSO, de tjänstemän som arbetar med byutveckling samt representanter från Göingehem.

– Utvecklingen här i Knislinge är ett bra exempel på hur vi ofta bygger, det vill säga att vi satsar i samma område för en bättre helhet, säger Göingehems VD Henrik Loveby.

Miljöbild från Föreningsgatan.
Miljöbild från Föreningsgatan.
Miljöbild från Föreningsgatan.

 


Hittade du inte vad du sökte?