Med anledning av det misstänkta övergreppet på en förskola i Kristianstad

I samband med det misstänka övergreppet på en förskola i Kristianstad har det uppkommit spekulationer om att den misstänkta personen ska ha arbetat på någon förskola i Östra Göinge kommun. Av det skälet har kommunen begärt ut handlingar från tingsrätten kring det aktuella ärendet.

Personen har inte varit anställd i Östra Göinge kommun men har vid två tillfällen, under en begränsad period, gjort sin praktik på Agnebergs förskola i Hanaskog. Praktiken skedde under perioden 2019-10-14 – 2019-10-25 och 2020-09-07 – 2020-09-25.

Inför praktiken lämnade personen utdrag ur belastningsregistret utan anmärkning till både aktuell högskola och ansvarig handledare i kommunen enligt gällande rutiner. Vi vill understryka att det inte har kommit några indikationer om oegentligheter till ansvariga inom kommunen under praktikperioden.

Stöd och hjälp

En sådan här händelse kan skapa stor oro och väcka starka känslor hos alla – barn, vårdnadshavare, medarbetare och medborgare.

Har du som vårdnadshavare/förälder frågor eller funderingar, prata i första hand med pedagogerna på ditt barns avdelning och vid behov kontakta rektor.

Har du som medarbetare frågor eller behöver stöd, kontakta din närmsta chef.


Hittade du inte vad du sökte?