Kommunfullmäktige sammanträdde den 23 mars

31 mars, 2022

På agendan stod bland annat årsredovisning, verksamhetsrapport, skolberedningens slutrapport och planen för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-plan).Glimåkraskolan stängs och renoveras under sommarlovet!

31 mars, 2022

Vid höstterminens start kommer Glimåkraskolans elever mötas av nyrenoverade, uppfräschade lokaler och en förbättrad lärmiljö! Efter skolavslutningen i juni påbörjas nämligen en omfattande renovering av hela skolan. Syftet är att fräscha upp där behov finns och samtidigt förbättra elevernas lärmiljöer med fokus på bra ljus och lägre ljudnivåer.Intresserad av jobb inom hemtjänsten?

30 mars, 2022

Välkommen till Göingematchningen tisdagen den 5 april klockan 10-12, då representanter från kommunens hemtjänst är på plats. Till hemtjänsten söks just nu medarbetare för behovsanställning, tillsvidareanställning samt semestervikariat.Temadag om invasiva växter på ÖGRAB

29 mars, 2022

Lördagen den 2 april bjuder ÖGRAB in till temadag om invasiva växter på Kattarps återvinningscentral. Då har du möjlighet att ställa frågor om hur hanteringen av invasiva växter som avfall går till, hur de sprider sig och hur man bäst bekämpar dem. Representanter för Länsstyrelsen Skåne, Osby och Östra Göinge kommun, Göinge Naturtrim samt ÖGRAB […]Åtgärder för högre skolresultat presenteras

28 mars, 2022

Under ett år har Östra Göinge kommuns skolberedning arbetat intensivt med att skapa en nulägesbild av situationen i kommunens skolor. En rapport om nulägesbilden har sammanställts och utifrån den har nu en åtgärdsplan tagits fram.LIS-plan för fem platser i Östra Göinge har antagits

23 mars, 2022

LIS-planen ska möjliggöra utveckling på Östra Göinges landsbygd och fem strandnära platser har valts ut och omfattas av planen: Breanäs, Glimåkra Ekoby, Immeln, Trollabadsområdet och Tydingesjöns festplats.2021 års pristagare och stipendiater inom kultur och fritid har utsetts!

23 mars, 2022

Här presenterar vi årets pristagare och stipendiater som utsetts av planeringsutskottet efter inkomna nomineringar.

Priserna och stipendierna delas ut som stimulans, uppmuntran och belöning till personer, föreningar eller andra aktörer som gjort uppskattade, framgångsrika eller värdefulla insatser, prestationer eller resultat inom sitt specifika område.

Grattis!

Årets kulturpris

Knislinge Folkets Hus- och Parkförening
Styrelsen och alla engagerade som har bidragit till […]Att vara familjehem

22 mars, 2022

Ett familjehem är ett vanligt hem som tar emot barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo med sina vårdnadshavare. Östra Göinge kommun hade vid årets början placerat barn och unga i 27 olika familjehem. Nya familjehemsanökningar välkomnas alltid, men med anledning av situationen i Ukraina kan behovet av familjehem bli större den närmaste tiden.Kommunfullmäktige sammanträder

22 mars, 2022

Onsdagen (observera veckodagen) den 23 mars har kommunfullmäktige sitt första sammanträde för året, då de två tidigare blivit inställda. Sammanträdet börjar redan klockan 15 och är nu tillbaka i sessionssalen på kommunhuset i Broby.

Verksamhetsrapporten En bra start i livet 2021 kommer att överlämnas för presentation och debatt.

På dagordningen finns också slutrapporten från den tillfälliga beredningen […]Drop in-vaccination under nationella vaccinationsveckan

18 mars, 2022

Just nu pågår nationella vaccinationsveckan där du kan vaccinera dig mot covid-19 på drop-in runt om i Skåne.

I Sverige har många generella åtgärder för att minska smittspridningen upphört. Men för att skydda sig själv och andra är det fortsatt viktigt att vaccinera sig mot covid-19 och även om vi i Sverige har nått en hög […]