Fredrik Persson är Östra Göinges nya Näringslivschef

28 februari, 2018

”Dels har jag haft ögonen på kommunen länge. Jag har sett att man gör något annorlunda här uppe. När jag såg vakansen tänkte jag att det här kommer passa mig som handen i handsken. Jag vet dessutom hur Östra Göinge ligger till i näringslivsrankningen, att kommunen klättrat lite de senaste åren. Det säger något om ambitionsnivån som finns här.”Vi närmar oss 15 000 stolta göingar!

22 februari, 2018

I Östra Göinge finns nu 14715 göingar. Under 2017 ökade invånarantalet med 309 vilket är en rekordökning. Sedan 2010 har vi sett en positiv befolkningsutveckling i kommunen och även 2016 var ett rekordår med då 304 nya invånare. Under 2017 hade vi även ett födelseöverskott på 23.

Utrikes inflyttningar står fortfarande för den största delen av […]Ytterligare ett år med goda resultat och stark ekonomi för Östra Göinge!

21 februari, 2018

Verksamhetsmålen är satta med år 2019 som mål, och i årsredovisningen görs en prognos för perioden. Alla mål uppnås sannolikt eller förväntas uppnås. Ett par höjdpunkter att lyfta fram är resultaten på nationella prov i årskurs 3, där 89 % är godkända samt att andelen elever med meritvärde 300 eller högre där vi redan nått över målnivån (10 %) – resultatet för 2017 är 11 %. Den största investeringen är den nya förskolan i Hanaskog, vilket är den första helt nya förskolan vi byggt i Östra Göinge sedan början av 90-talet.Vattentornet i Knislinge får en kompis vid Helge å

21 februari, 2018

En ny vattenreservoar planeras i Knislinge på platsen för det före detta vattenverket vid Helge å. Reservoaren rymmer ca 3 miljoner liter vatten och behövs för att säkra leveransen av dricksvatten från Kristianstad.Mötesplats Färevallen – ett fritidsområde för alla

20 februari, 2018

Sibbhults IF tilldelas pengar av Skåne Leader ESS för att genomföra projektet ”Mötesplats Färevallen – ett fritidsområde för alla”. Projektet ska genom en rad åtgärder utveckla idrottsplatsen till ett fritidsområde för alla Göingebor. Med Färevallen som mötesplats ska man erbjuda attraktiva aktiviteter för motion, spontanidrott och umgänge samt verka för en stärkt identitet i Sibbhult och […]Arbetet inför nytt resecentrum i Broby har startat

15 februari, 2018

Den här arbetsveckan är den första för Ida Nilsson, ny planarkitekt på Samhällsbyggnad. Den allra första dagen innehöll bland annat ett dialogmöte med Göingehems hyresgäster gällande flytt av resecentrum i Broby.

Flytten är en del av förberedandet för superbusskonceptet i byarna längs med väg 19. Resecentret i Knislinge och Hanaskog stod klart år 2014 respektive 2016.

Att arbeta fram en detaljplan som möjliggör […]Nu sprider vi kärlek och stolthet!

14 februari, 2018

Det är människorna i Östra Göinge som gör platsen. Nu uppmanar vi dig som lever, bor eller jobbar här att sprida stoltheten för vår fina plats!

Idag, på alla hjärtans dag, har det satts upp fem gröna hjärtan i kommunens huvudorter: Knislinge, Hanaskog, Broby, Glimåkra och Sibbhult. Hjärtana sitter centralt i byarna och ska göra så […]Saknad – Ett relationellt sätt att se på frånvaro

13 februari, 2018

I två veckor har skolorna i Östra Göinge blivit utsmyckade med hjärtan med budskap så som ”Så bra att du är här!” eller ”Var är du? Vi saknar dig.” Många har säkert undrat varför. Det hela är en del i skolans relationella förhållningssätt. Ett arbete har påbörjats för att tillsammans med elever och skolpersonal starta […]Någon som har tid att lyssna

12 februari, 2018

Till Individ- och familjesupporten är alla välkomna! Den som känner oro över sin egen eller någon annans situation, vill be om råd eller bara behöver en oberoende part som lyssnar. Stödet riktar sig till alla – hela familjen – och även till dem som lever ensamma, oavsett ålder. Det man vill prata om behöver inte heller ha med relationer att göra utan kan likväl handla om en enskilds situation.Detaljplan för del av Badargatan i Glimåkra upphävs

9 februari, 2018

Kommunen fick våren 2017 indikationer om att delar av Kronan 1-5 i Glimåkra fyllts med massor av dålig beskaffenhet. Kommunen beställde då en geoteknisk undersökning för att översiktligt utreda fyllningens hållfastegenskaper och därigenom bedöma områdets möjligheter till exploatering.

Vid undersökningen uppmärksammades höga halter av arsenik, barium, zink och bly bland massorna. Dessa uppgifter ledde till att kommunen beställde […]