Ytterligare ett år med goda resultat och stark ekonomi för Östra Göinge!

Miljöförskolan Agneberg i Hanaskog är 2017 års största investering.

Verksamhetsmålen är satta med år 2019 som mål, och i årsredovisningen görs en prognos för perioden. Alla mål uppnås sannolikt eller förväntas uppnås.

Ett par höjdpunkter att lyfta fram är resultaten på nationella prov i årskurs 3, där 89 % är godkända samt att andelen elever med meritvärde 300 eller högre där vi redan nått över målnivån (10 %) – resultatet för 2017 är 11 %.

 

Patric Åberg, Kommunstyrelsens ordförande, kommenterar resultatet

Vi blir allt bättre och har i flera mätningar aldrig haft så bra resultat som nu! Ett par exempel på detta är att:

Göingeborna gav kommunen det bästa resultatet någonsin i SCB:s medborgarundersökning 2017. Fler var nöjda med platsen Östra Göinge. Många fler var nöjda med möjligheterna till påverkan och ännu fler var nöjda med kommunens verksamheter och service.

– Kommunens medarbetarundersökning 2017 visade att medarbetarna är nöjdare än någonsin. På en femgradig skala ger medarbetarna Östra Göinge kommun värdet 4,08.

– Företagarna var nöjdare än någonsin i Svenskt Näringslivs företagsklimatsundersökning 2017. De placerade Östra Göinge på plats 107 bland Sveriges 290 kommuner. Dessutom rankades Östra Göinge på plats 11 i SKL:s servicemätning Insikt.

– Hemtjänsten i Östra Göinge fick det bästa kundbetyget i Socialstyrelsens kvalitetsmätning av äldreomsorgen 2017. Hela 98 procent av de äldre är nöjda, vilket placerar Östra Göinge på första plats i Skåne och topp 10 i Sverige.

 

Ekonomiskt resultat

Årets resultat år 2017 för Östra Göinge kommun är 20,8 miljoner kronor (26,7 miljoner kronor föregående år) vilket är 5,1 miljoner kronor bättre än budget.

Östra Göinge kommun har ett finansiellt mål som är ett ekonomiskt resultat på 2 % av skatter och statsbidrag. Resultatet för år 2017 innebär att vi når 2,6 %.

Bilden av den starka ekonomin blir än tydligare när vi konstaterar att vi gjort en inlösen på 30 miljoner kronor av vår pensionsskuld och att vi har investerat ca 110 miljoner kronor utan att ta upp nya lån. Den största investeringen är den nya förskolan i Hanaskog – Agneberg, vilket är den första helt nya förskolan vi byggt i Östra Göinge sedan början av 90-talet.

Patric Åberg fortsätter:
”Vi fortsätter ha en mycket god ekonomi i Östra Göinge kommun, även när skatteintäkterna viker något och många i omvärlden har ekonomiska utmaningar. Grunden till detta är vår Göingemodell och vårt långsiktiga ekonomiska arbete med en Mål- och resultatplan som sträcker sig över fyra år. Jag skulle säga att Östra Göinge kommun har unika förutsättningar att skapa bra resultat både i verksamheten och ekonomin, Göingebon får verkligen mycket för pengarna!

 

Redovisningen i sin helhet

Årsredovisningen blir tillgänglig och publiceras på kommunens hemsida efter att den antagits av Kommunfullmäktige, enligt planering den 22 mars 2018.

 


Miljöförskolan Agneberg i Hanaskog är 2017 års största investering.

Hittade du inte vad du sökte?