Inlämning av årlig inkomstuppgift för vård och omsorg

23 mars, 2020

Det har nu blivit dags att lämna in uppgifter om dina inkomster för 2020. Inkomstuppgiften behövs för att kunna fastställa ditt avgiftsutrymme och dina avgifter för vård och omsorg i Östra Göinge kommun.

Ett informationsbrev med tillhörande blankett och information om aktuella avgifter och taxor har skickats ut. Senast den 30 april behöver vi dina uppgifter i […]Information från Göinge utbildningscenter

20 mars, 2020

Läs Göinge utbildningscenters information om fjärr- och distansundervisning för Vuxenutbildningen och information om hemundervisning – IM (IMA, IMS, IMY).Förberedande arbete inför en eventuell stängning av grundskolan

20 mars, 2020

Just nu pågår ett förberedande arbete på alla våra skolor för att kunna bedriva distansundervisning. Om det blir aktuellt att stänga grundskolan kommer all information finnas på vår hemsida. Läs mer under Kommunen gör detta.Upprop till Göingeborna!

20 mars, 2020

Sedan oron för coronaviruset fick fart har jag varit i kontakt med många av våra lokala företag. De är nu i en mycket tuff period. Många av deras kunder och besökare har valt att boka av sina beställningar och häva sina ordrar.

För att stödja företagen har regeringen vidtagit en del åtgärder på den nationella nivån. […]Åtgärder för att stötta det lokala näringslivet med anledning av coronaviruset

19 mars, 2020

Till följd av coronavirusets inverkan på samhället har flera företag i kommunen upplevt svårigheter. Östra Göinge kommun ska göra allt vi kan för att stödja och stötta företagen.  

– Effekterna av coronaviruset har satt våra företag under stor press. Näringslivet är viktigt för oss och vi kommer vidta åtgärder för att stötta företagen genom en […]Oroliga seniorer kan ringa kommunen

19 mars, 2020

Är du senior och känner oro för coronaviruset som du vill prata med någon om? Eller har du en äldre närstående som du är orolig för? Då är du välkommen att kontakta Östra Göinge kommunens äldrepedagog och undersköterska i förebyggande verksamhet och anhörigstöd.

Kontakt via:

Telefon: 044-775 65 87, 775 65 86
Videosamtal via FaceTime: 0709-53 65 87
WhatsApp: […]Fredagens teknik-café flyttat till biblioteket

12 mars, 2020

Fredagens teknik-cafée mellan klockan 13-15 är flyttat från Lindgården till biblioteket i Broby (på Kulturhuset Vita skolan). Man får ta med sin egen läsplatta eller mobil, och vi hjälps åt att lösa problem och dela med oss av tips och trix.

För mer information kontakta Lena Svensson, 044-775 65 87EU-projekt i skolan främjar värdegrunden

11 mars, 2020

Ett av kommunens EU-projekt, Stronger Together, är inne i en spännande fas där materialet testas ute i några klassrum i kommunen.  Projektet har utvecklat en egen undervisningsplan som går hand i hand med värdegrundsarbetet som bedrivs ute på våra skolor. Materialet har skapat intressanta diskussioner bland lärare och elever ute i testklasserna. Det arbetas fortfarande […]Information om åtgärder på kvarteret Bränneriet

10 mars, 2020

Den förorenade mark som upptäcktes i samband med grävarbeten vid före detta kommunförrådet i Broby (fastigheterna Bränneriet 7 och Sånglärkan 15) kommer under de närmsta veckorna att åtgärdas.

Undersökningen som gjorts visar att det rör sig om begränsade halter av föroreningar i marken på avgränsade delar. Tyréns har nu tagit ytterligare prover på marken och konstaterar […]Knislinge fritidsgård håller stängt

6 mars, 2020

 

Knislinge fritidsgård håller stängt idag, fredagen den 6 mars.