Allt fler är nöjda med renhållningen

Allt fler kommuninvånare i Osby och Östra Göinge kommun är nöjda med renhållningen. Det visar 2020 års kundundersökning, där enkäter skickats ut till 1 000 slumpmässigt valda invånare.
Kundnöjdheten har ökat i samtliga fem områden som har undersökts, jämfört med den senaste undersökningen 2017.

– Det är enormt glädjande, det här visar att vår långsiktiga satsning på renhållningen bär frukt och uppskattas av kommuninvånarna, säger Niklas Larsson, styrelseordförande ÖGRAB.

De fem områdena är Hämtning av avfall, Återvinningscentraler, Kundtjänst, Information samt Avfallshantering. Hämtning har ökat från 82 till 88 procent nöjda kunder, kundtjänst från 87 till 91, information från 79 till 87, avfallshantering från 82 till 90 medan nöjdheten med ÅVC har ökat från 82 procent nöjda kunder till 90 procent.

När det gäller ÅVC lyfter enkätsvaren fram bemötandet från personal, trygghet, samt ordning bland sorteringen som punkter som gör kunden extra nöjd.

– Vi ser en markant höjning av kundnöjdheten och är stolta över detta. Det här ger oss en stark framtidstro på att det vi gör är rätt, men vi slutar inte här. Nu tar vi till oss av invånarnas synpunkter och försöker förbättra oss ännu mer, säger Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande och vice styrelseordförande i ÖGRAB.

När man fritt fick associera ord med ÖGRAB förekom orden ”Pålitlig”, ”Ordning”, ”Bra” och ”Trygg” oftast. Svaren visar också ett ökande intresse för att ta emot information digitalt och via sociala medier men många vill fortsättningsvis även ha information i pappersform.

Ta del av hela kundundersökningen på Ögrabs webbsida.

Illustration. Stapeldiagram över den upplevda servicekvaliteten i Östra Göinge kommun.


Hittade du inte vad du sökte?