Det goda åldrandet finns i Östra Göinge!

 

Renoveringen av omsorgsboendet Västanvid i Knislinge blev klart 2019 och nu har turen kommit till Skogsbrynet i Sibbhult. Första grävskopetaget, som blir starten på det stora moderniseringsprojektet, är planerat till efter årsskiftet.

– Nu är vi klara med Västanvid och kan snart påbörja projekt Skogsbrynet. Med fler och fler äldre i samhället ökar behoven inom äldreomsorgen. Tack vara upprustningen- och moderniseringen av våra äldreboenden kommer vi stå väl rustade inför framtiden. Det är en enorm satsning vi gör och det är det värt. Det goda åldrandet ska finnas i Östra Göinge! säger Daniel Jönsson Lyckestam (M), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i GöingebygdensTrygga hem.

När Skogsbrynet står färdigt ska boendet innehålla 41 lägenheter fördelat på 3 avdelningar. Först kommer den gamla delen att rivas och byggas upp på nytt, och efter det kommer kvarvarande delen att byggas om.

Ombyggnationen kommer att se ut på ungefär samma sätt som Västanvid i Knislinge, med avdelningskök och bra planerade gemensamhetsytor. Dagvården Skogsgläntan kommer att få flytta in till stora och ändamålsenliga lokaler.

För att ombyggnationen ska vara genomförbar har två avdelningar tillfälligt flyttat till Västanvid medan två avdelningar kommer att kunna vara kvar under projekttiden.

 

Göingebygdens Trygga hem

Det var den 15 september 2016 som Göingebygdens Trygga hem (en förening stiftad av Östra Göinge kommun och Riksbyggen) förvärvade kommunens boenden Västanvid i Knislinge och Skogsbrynet i Sibbhult. Anledningen var att skapa en utveckling av boendena.

Först ut för ombyggnation var Västanvid i Knislinge. Renovering, ombyggnation och tillbyggnation skedde i etapper och när allt var klart hade boendet utökats till att rymma 60 lägenheter fördelat på två våningar, en inbjudande innergård och lokaler utformade efter de boendes bästa.

Göingebygdens Trygga hem är en förening som har stiftats av Östra Göinge kommun samt Riksbyggen. Föreningens mål är att utveckla äldreboendena i Östra Göinge kommun. I styrelsen för föreningen sitter representanter för PRO och SPF samt chefer i Östra Göinge kommun och representant för Riksbyggen.


Hittade du inte vad du sökte?