Nu är det dags att söka bidrag från Bengta och Ludvig Berthelsens Stiftelse

26 januari, 2021

Stiftelsen beviljar bidrag till personer folkbokförda i tidigare Kristianstads län. Du som är äldre, sjuk eller har en funktionsvariation och har behov av stöd, kan skicka in din ansökan till stiftelsen. Tiden för ansökan är öppen fram till den 28 februari. Blanketten ska skickas in tillsammans med en kopia av slutskattesedel och eventuella läkarintyg. Brev […]Aktuellt smittläge i omsorgsverksamheten

25 januari, 2021

Här kan du följa den aktuella lägesbilden i omsorgsverksamheten i Östra Göinge kommun. Informationen uppdateras varje måndag.Anmälan om skollunch för gymnasieelever boende i Östra Göinge kommun

25 januari, 2021

Under tiden som distansundervisning pågår i gymnasieskolan på grund av covid-19, vill vi erbjuda alla elever som inte har närundervisning möjlighet till lunch och få ett mål mat mitt på dagen under skoldagarna. Det spelar ingen roll var du går i gymnasiet så länge du är folkbokförd och boende i Östra Göinge kommun.

Alla elever som […]Försenade fakturor för barnomsorgs- och fritidshemsavgift

25 januari, 2021

 

På grund av tekniska problem är fakturorna för januari försenade. Leverantören arbetar med problemet och vi hoppas att inom kort kunna komma med information att de är på väg ut.
Tyvärr kvarstår tekniska problem men fortsatt arbete pågår för att lösa detta.Östra Göinge kommun beviljas medel för riktade insatser för flerspråkiga Göingebor

22 januari, 2021

– Detta är ett mycket positivt besked som möjliggör en stor satsning på språkutveckling i svenska, redan från förskoleåldern, men även för vuxenstuderande som är i behov av det. Språkkunskaper är en grundförutsättning för att kunna tillgodogöra sig kunskaper i övriga ämnen. Det är precis den här typen av tidiga insatser som vi behöver i Östra Göinge för att på sikt kunna höja resultaten i våra skolor, säger Daniel Jönsson Lyckestam(M), Kommunstyrelsens vice ordförande.Åtgärder för att bromsa smittspridningen

22 januari, 2021

Från och med den 25 januari öppnas kommunens samtliga fritids- och idrottsanläggningar upp för inomhusaktiviteter för föreningsdrivna träningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nya beslut har även tagits för skolundervisning på högstadiet och i gymnasiet.Beslut gällande den kommunala gymnasieutbildningen

22 januari, 2021

Utifrån det något förbättrade smittläget rekommenderar Smittskydd Skåne att gymnasiet successivt återgår till närundervisning, med start den 25 januari. Östra Göinge kommun har därför beslutat följande för den kommunala gymnasieutbildningen. Använd Skånes gröna hjärta i din mailsignatur!

22 januari, 2021

Under ett års tid år drev kommunen tillsammans med Högskolan Kristianstad platsmarknadsföringsprojektet Mitt gröna hjärta. Efter projektets avslut fortsätter arbetet med att göra plastvarumärket Skånes gröna hjärta mer tillgängligt för alla. En del är möjligheten att använda symbolen Skånes gröna hjärta i mailsignaturer.Kommunfullmäktige sammanträder

22 januari, 2021

Torsdagen den 28 januari 2021 kl. 18.30 har kommunfullmäktige sitt första sammanträde för året. Med tanke på covid-19 äger sammanträdet rum i Folkets Hus i Sibbhult (observera platsen).

På dagordningen finns bland annat följande beslutspunkter

Kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapport Vägen till arbete, Beslut om internbudget för politiken, Svar på motioner, Det är mycket viktigt att demokratins institutioner fortsätter fungera […]Närundervisning på högstadiet från och med 25 januari

21 januari, 2021

Utifrån det något förbättrade smittläget som Smittskydd Skåne presenterade vid en samverkanskonferens rekommenderas inte längre någon distansundervisning för högstadiet. Av det skälet har kommunen gjort bedömningen att samtliga årskurser på högstadieskolorna i Östra Göinge kommun ska återgå till närundervisning från och med den 25 januari.Sida 1 av 41234