Nu är det dags att söka bidrag från Bengta och Ludvig Berthelsens Stiftelse

26 januari, 2021

Stiftelsen beviljar bidrag till personer folkbokförda i tidigare Kristianstads län. Du som är äldre, sjuk eller har en funktionsvariation och har behov av stöd, kan skicka in din ansökan till stiftelsen. Tiden för ansökan är öppen fram till den 28 februari. Blanketten ska skickas in tillsammans med en kopia av slutskattesedel och eventuella läkarintyg. Brev […]Östra Göinge kommun beviljas medel för riktade insatser för flerspråkiga Göingebor

22 januari, 2021

– Detta är ett mycket positivt besked som möjliggör en stor satsning på språkutveckling i svenska, redan från förskoleåldern, men även för vuxenstuderande som är i behov av det. Språkkunskaper är en grundförutsättning för att kunna tillgodogöra sig kunskaper i övriga ämnen. Det är precis den här typen av tidiga insatser som vi behöver i Östra Göinge för att på sikt kunna höja resultaten i våra skolor, säger Daniel Jönsson Lyckestam(M), Kommunstyrelsens vice ordförande.Beslut gällande den kommunala gymnasieutbildningen

22 januari, 2021

Utifrån det något förbättrade smittläget rekommenderar Smittskydd Skåne att gymnasiet successivt återgår till närundervisning, med start den 25 januari. Östra Göinge kommun har därför beslutat följande för den kommunala gymnasieutbildningen. Använd Skånes gröna hjärta i din mailsignatur!

22 januari, 2021

Under ett års tid år drev kommunen tillsammans med Högskolan Kristianstad platsmarknadsföringsprojektet Mitt gröna hjärta. Efter projektets avslut fortsätter arbetet med att göra plastvarumärket Skånes gröna hjärta mer tillgängligt för alla. En del är möjligheten att använda symbolen Skånes gröna hjärta i mailsignaturer.Kommunfullmäktige sammanträder

22 januari, 2021

Torsdagen den 28 januari 2021 kl. 18.30 har kommunfullmäktige sitt första sammanträde för året. Med tanke på covid-19 äger sammanträdet rum i Folkets Hus i Sibbhult (observera platsen).

På dagordningen finns bland annat följande beslutspunkter

Kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapport Vägen till arbete, Beslut om internbudget för politiken, Svar på motioner, Det är mycket viktigt att demokratins institutioner fortsätter fungera […]Närundervisning på högstadiet från och med 25 januari

21 januari, 2021

Utifrån det något förbättrade smittläget som Smittskydd Skåne presenterade vid en samverkanskonferens rekommenderas inte längre någon distansundervisning för högstadiet. Av det skälet har kommunen gjort bedömningen att samtliga årskurser på högstadieskolorna i Östra Göinge kommun ska återgå till närundervisning från och med den 25 januari.Säkerhet på isen

21 januari, 2021

Det kan vara fantastiskt härligt med en skridskotur på sjön. För att inte tala om vinterfiske eller bara en promenad. Men ingen is är helt säker och det finns saker som du behöver ha koll på innan du bestämmer dig för att ge dig ut.Försenade och inställda skolbussar

21 januari, 2021

Nu på morgonen har skolbuss 1 blivit försenad och skolbuss 41, 24 blivit inställd på grund av att de blivit hindrade i sin framkörning av en trafikolycka mellan Osby och Broby. Skolskjutsentreprenören har meddelat åkande och skolorna är informerade.Information gällande eventuell fortsatt distansundervisning kommer inom kort

20 januari, 2021

Vi inväntar just nu myndigheters direktiv och rekommendationer. Det, tillsammans med aktuellt smittläge inom kommunen och i våra verksamheter, ligger till grund för hur undervisningen i skolan ska bedrivas efter den 24 januari.

Ny information kan komma med kort varsel och därför rekommenderar vi er att besöka vår hemsida då det närmar sig den sista planerade […]Göingeväven är klar och utrullad!

20 januari, 2021

Nu är Göingeväven klar och utrullad! Resultatet blev en nästan 11 meter lång matta, sammanvävd av flera hundra donerade trasor. Stort tack till alla som varit med och bidragit!

-Mattan har skapats av både vävkunniga och nybörjare, det har varit besökare i alla åldrar. Jag kan inte säga exakt hur många, men varje rand kan i princip […]Sida 1 av 3123