Tillgänglighetsredogörelse, övrig webb

Östra Göinge kommun står bakom dessa webbplatser. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur webbplatserna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Lista över övriga webbplatser:

https://ostragoinge.qbank.se/mb/?h=100b5eac29a2fd8d120692800db82fe2

https://minut.ostragoinge.se/

https://forening.ostragoinge.se/bokning/

https://whistle.qnister.com/ostragoingekommun

https://skolskjuts.se/applicationportal/ostragoinge

Hur tillgängliga är webbplatserna?

Vi är medvetna om att delar av webbplatserna inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ovanstående webbplatser som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att:

 • Fylla i formuläret längst ner på sidan.
 • Skicka e-post till kommunikation@ostragoinge.se. Vi försöker svara skyndsamt, normalt inom fem arbetsdagar.
 • Ringa vår kundtjänst på 044-775 60 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller flera sätt inte helt tillgängligt.

 • Analyser av tillgängligheten är inte slutförd eller saknar vissa delar.
 • Det finns bilder som saknar alternativtexter.
 • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • Det finns filmer som inte är textade eller syntolkade.
 • Sidor och funktioner beskrivs inte alltid konsekvent i samtliga länkar, hänvisningar och rubriker.
 • Kontrasterna i vissa bilder och ikoner är otillräckliga.
 • Vissa tabeller och formulär är otillgängliga för bland annat skärmläsaranvändare.
 • Det finns flera e-tjänster och system, som du når via ostragoinge.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighets­principerna är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Det kommer att förändras vid kommande upphandlingar.

Oskäligt betungande anpassning

Östra Göinge kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Det finns dokument på webbplatsen som inte är helt tillgängliga. Det beror delvis på att många av våra system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga.
 • Filmer är inte alltid textade eller syntolkade. Organisationen åberopar här oskäligt betungande för att inspelningarna ska vara tillgängliga längre än 14 dagar.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Kartor som inte är avsedda för navigering
 • Förinspelade tidsberoende medier som offentliggjorts före den 23 september 2020.
 • Äldre dokument som offentliggjorts innan den 23 september 2018 undantas från kraven.
 • Digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Östra Göinge kommun eller står under dess kontroll.

Hur vi testat webbplatserna

Vi har gjort en självskattning (intern testning), ej dokumenterad, av webbplatserna. Bedömningen görs på nytt under 2023.

Senaste bedömningen gjordes den 30 november 2022.
Redogörelsen uppdaterades senast den 30 november 2022.

Rapportera brister i tillgänglighet

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter för att kunna hantera hantera ditt ärende gällande brister i tillgänglighet. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. På www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ finns mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar personuppgifter.
 • Fyll i ditt för- och efternamn.
 • Fyll i din e-postadress.
 • Fyll i sidans namn eller länk i fältet.
 • Vad på sidan är inte tillgängligt? Text, bild, länk, pdf eller något annat? Ange gärna vilket redskap du använder, till exempel dator, mobil, surfplatta eller annat redskap.
 • Max filstorlek: 128 MB.


Hittade du inte vad du sökte?