Tillgänglighetsredogörelse

Östra Göinge kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur ostragoinge.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighet för ostragoinge.se

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ostragoinge.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att:

 • Fylla i formuläret längst ner på sidan.
 • Skicka e-post till kommunikation@ostragoinge.se. Vi försöker svara skyndsamt, normalt inom fem arbetsdagar.
 • Ringa vår kundtjänst på 070-775 60 00

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller flera sätt inte helt tillgängligt.

Innehåll på sidor
 • Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ (alt-texter).
 • Det förekommer tabeller utan tabellrubrik
 • Det förekommer sidor med felaktig rubrikstruktur

 

Dokument
 • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Ett arbete har påbörjats med att tillgänglighetsanpassa PDF-dokument samt att ta fram tillgängliga mallar och utbilda personal.
 • Vårt ärendehanteringssystem skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda bristerna. Det kommer att finnas en annan teknisk lösning på plats om ca 1 år, där systemet förväntas alstra en högre grad av tillgänglighet på dokumenten.

 

E-tjänster och system
 • Det finns e-tjänster och system, som du når via ostragoinge.se, som inte uppfyller kraven för tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Det kommer vi tillrätta med genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

Vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem löpande.

 

Oskäligt betungande anpassning

Östra Göinge kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga. Det beror delvis på att många av våra system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi kommer inte hinna göra allt innan den 23 september 2020.

 

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Pdf-filer kan ha olika grad av tillgänglighet
 • Kartor som inte är avsedda för navigering
 • Digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Östra Göinge kommun eller står under dess kontroll.
 • Äldre filmer kan sakna text och syntolkning

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ostragoinge.se. Vi har anpassat kod och teknik med hjälp av IT-konsultbolaget Knowit.

 • Senaste bedömningen gjordes den 16 maj 2022.
 • Webbplatsen publicerades i sin nuvarande form den 30 augusti 2013.
 • Redogörelsen uppdaterades senast den 16 maj 2022.

Rapportera brister i tillgänglighet

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter för att kunna hantera hantera ditt ärende gällande brister i tillgänglighet. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. På www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ finns mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar personuppgifter.
 • Fyll i ditt för- och efternamn.
 • Fyll i din e-postadress.
 • Fyll i sidans namn eller länk i fältet.
 • Vad på sidan är inte tillgängligt? Text, bild, länk, pdf eller något annat? Ange gärna vilket redskap du använder, till exempel dator, mobil, surfplatta eller annat redskap.
 • Max filstorlek: 128 MB.


Hittade du inte vad du sökte?