Tillgänglighetsredogörelse digital anslagstavla samt sökfunktion

Tillgänglighet för kommunens digitala anslagstavla samt funktion för att söka information om förtroendevalda och politiska sammanträdeshandlingar

Östra Göinge kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Denna webbsida beskriver hur ostragoinge.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att:

  • Fylla i formuläret längst ner på sidan.
  • Skicka e-post till kommunikation@ostragoinge.se. Vi försöker svara skyndsamt, normalt inom fem arbetsdagar.
  • Ringa vår kundtjänst på 044-775 60 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller flera sätt inte helt tillgängligt.

Kommunen har identifierat att det finns kända begränsningar avseende tillgänglighet i aktuell version av tjänsterna som kommunen använder. Begränsningarna är av både teknisk och visuell karaktär. Det gör att det kan finnas brister i funktionalitet för att fullt ut stödja hjälpmedel så som till exempel skärmläsare.

Visuellt kan det finnas begränsningar i kontrast och teckensnitt för vissa rubriker och löpande text. Det kan också saknas alternativ text för att beskriva vissa bilder och figurer. Begränsningarna kan variera beroende på enhet (till exempel dator, surfplatta eller mobiltelefon). Kommunen har planerat in uppdatering av tjänsterna för att tillgodose tillgänglighetskraven under 2023.

Anslagstavla

Sammanträden och politiker

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatserna.

  • Senaste bedömningen gjordes den 26 juni 2023.
  • Redogörelsen uppdaterades senast den 26 juni 2023.

Rapportera brister i tillgänglighet

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter för att kunna hantera hantera ditt ärende gällande brister i tillgänglighet. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. På www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ finns mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar personuppgifter.
  • Fyll i ditt för- och efternamn.
  • Fyll i din e-postadress.
  • Fyll i sidans namn eller länk i fältet.
  • Vad på sidan är inte tillgängligt? Text, bild, länk, pdf eller något annat? Ange gärna vilket redskap du använder, till exempel dator, mobil, surfplatta eller annat redskap.
  • Max filstorlek: 128 MB.


Hittade du inte vad du sökte?