Vård- och omsorgscollege till Östra Göinge!

16 juni, 2017

Vård och omsorgscollege är en samverkansform mellan arbetsliv och utbildningsanordnare inom vård- och omsorgsområdet och har funnits sedan 2008. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege vision är att kvalitetssäkra rätt kompetens.

Vi kan nu med glädje meddela att Östra Göinge blivit certifierade!Gemensam rapport om bredband i centrala och östra Skåne

16 juni, 2017

Utbyggnad av bredband förväntas idag ske av marknadens aktörer vilket gör att många kommuner inte har en konkret plan för hur utbyggnad ska ske. Trots att bredbandsfrågan i grunden inte ägs av kommunerna så riskerar frågan ändå att hamna i knät hos respektive kommun. När utbyggnad inte sker på landsbygden och när byaföreningar får avslag […]Naturliga Göinge – Ett folkhälsoprojekt i Östra Göinge

15 juni, 2017

Orienteringsklubben FK Göingarna med säte i Östra Göinge kommun har startat projektet ”Naturliga Göinge”. För att främja folkhälsan, göra naturen mer tillgänglig och marknadsföra orienteringen som idrott har de tagit fram kartmaterial över ett stort antal intressanta områden som därmed blir mer tillgängliga för allmänheten. Den 28 juni blir det en träff i Immeln med vackra vandringsleder och kul för både barn och vuxna!Vänortsbesök från Kelmé

14 juni, 2017

På onsdagen den 14/6 besökte en delegation på sex personer från kommunens vänort Kelmé i Östra Göinge. Bland besökarna är Kelmés borgmästare Vaclovas Andrulis och kommunchefen Irena Sirusiene samt ytterligare några tjänstemän och politiker.

Kelmé, som ligger i Litauen, har fått finansiering från Nordiska ministerrådet för ett projekt som syftar till att öka kunskapen om hur kommuner kan samverka […]Söker ni kompetens? Vi hjälper till!

9 juni, 2017

Goinge Forward är ett projekt som syftar till att tillsammans med Arbetsförmedlingen hitta bättre former för samverkan kring grupper som står långt från arbetsmarknaden. Vi finns till för alla företagare i Skåne Nordost som vill hitta kunniga och engagerade medarbetare. Samtidigt ger vi personer som av olika skäl har svårt att ta sig in på […]Företagarna är tryggare i Östra Göinge

9 juni, 2017

I årets företagsklimatsmätning, som Svenskt Näringsliv gjort, ställs en fråga om brottsligheten är ett problem för företagen? I Östra Göinge svarar drygt hälften av företagen att brottsligheten påverkar dem på något sätt. Av Skånes 33 kommuner är det bara 6 som når en lägre nivå, vilket gör Östra Göinge till en av de tryggaste företagarkommunerna […]Nybyggda lägenheter i Glimåkra

9 juni, 2017

Nu är det dags att söka lägenheterna på Kvarngatan i Glimåkra. Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara den 1 november 2017. Lägenheterna ligger ute på Göingehems hemsida och är sökbara till och med den 16 juni 2017.Fira världsstickardagen i Broby!

9 juni, 2017

10 juni 2017 firar vi World wide knit in public day. Den långa halsduken har virkats ihop till babyfiltar och är upphängda på Kulturhusets Vita Skolans fasad. Varmt välkomna!Skånes Gröna Hjärta är på väg!

7 juni, 2017

Även i år är turistbyrån på fyra hjul och den 19 juni börjar turistbyrån rulla, i Östra Göinge och i grannkommunerna. Med tre duktiga turistvärdar kommer Östra Göinges turistbyrån finnas på plats där besökarna befinner sig, redo att ge tips, vägvisningar och inspiration.Chef för Hälsa och omsorg är rekryterad

7 juni, 2017

Monica Dahl 48, blir ny chef för verksamhetsområde Hälsa och omsorg. Hon börjar sin anställning första veckan i september. Monica Dahl bor i Norra Mellby och arbetar sedan 2013 som socialchef vid Höörs kommun. Före det har hon haft ledande befattningar inom omsorgsområdet såväl i Kristianstad som i Perstorp.