Då sopas gatan där du bor

15 mars, 2023

Varje vår sopar kommunen bort grus som under vintern använts för att minska halkan på gator samt gång- och cykelvägar. Årets sopning startade för ett par veckor sedan, men fick avbrytas på grund av nya snöfall. Nu har arbetet återupptagits och här hittar du gällande tidsplanering. Nya kickbike-banan i Knislinge: Nu har bygget startat!

13 mars, 2023

I höstas kunde vi berätta om utvecklingsplanerna för lekplatsen i centrala Knislinge. Den satta tidsplanen, med planerad invigning i juni, ser ut att hålla och ett byggstaket har satts upp runt området där anläggningsarbetet nu påbörjas. Östra Göinge klättrar i skräpranking!

10 mars, 2023

Håll Sverige Rent mäter alla kommuners insatser för minskad nedskräpning i mätningen Kommunindex, som presenteras varje år. Mellan 2021 och 2022 klättrade Östra Göinge kommun från placering 187 till placering 15. Nu finns det möjlighet för andra aktörer som vill vara med och minska nedskräpning – genom att delta i årets Skräpplockardagar!Kviingeskolan blir certifierad Generation Pep-skola

10 mars, 2023

Under två års tid har initiativtagarna Johanna Månsson och Karin Persson jobbat tillsammans med rektor, kollegie och elever på Kviingeskolan för att förbättra elevernas rörelse- och matvanor. Detta genom att göra rörelse och korrekta matvanor till en naturlig del av skoldagen.

Ett exempel är att alla klasser har en rörelselåda där de har aktiviteter de gör […]Är du anhörig till någon som missbrukar?

10 mars, 2023

Varmt välkommen att träffa andra i liknande situation i vår anhöriggrupp, som startar på nytt den 27 mars. Gruppen ses vid sex tillfällen. Du som deltar kan ha en anhörig eller nära vän som missbrukar, exempelvis alkohol, droger eller spel.SMHI varnar för vind i kombination med snöfall

6 mars, 2023

Det väntas blåsa och snöa rejält mellan tisdag och onsdag och SMHI har gått ut med stormvarning orange för kraftig vind och snöfall i nordöstra Skåne. Stormar kan i värsta fall leda till att du måste klara dig en kortare eller längre period utan el, värme och vatten. Kraftiga snöbyar kan leda till att framkomligheten […]Maria Jacobson får 2022 års stenstipendium

6 mars, 2023

– Stipendiet kommer jag först och främst att använda till materialkostnader, stenverktyg och resor mellan Malmö och Östra Göinge. Resten ser jag som arbetsstipendium, säger Maria Jacobson. All gatubelysning byts till LED

2 mars, 2023

Kommunen har påbörjat ett utbyte av all gatubelysning till smarta och energisnåla LED-armaturer. Glimåkra är första byn ut att få all gatubelysning utbytt. Arbetet i alla byar beräknas vara klart till sommaren.