Medborgarlöfte för ökad trygghet

31 januari, 2018

Medborgarlöftet för Östra Göinge 2018 har ett fokus på en säkrare trafikmiljö och att öka tryggheten för alla medborgare i kommunen.

Löftet för 2018 är framtaget utifrån analyser och de lägesbilder som finns. Det övergripande syftet med medborgarlöftet är att polisen och kommunen, genom ett utvecklat samarbete ska minska antalet brott och därigenom öka tryggheten i […]Nu finns måltidsenheten på Instagram

30 januari, 2018

Nu finns måltidsenheten i Östra Göinge kommun på Instragram under namnet Matislajf. Genom Instagram vill man skapa en delaktighet och ge inspiration till alla medborgare.

Namnet på kontot, Matislajf, kom till efter en tävling ute i verksamheten där man efterlyste just ett passande namn.

– Vi har valt kommunikationssättet Instagram för att vi vill att medborgarna ska […]Kommunen gör det enklare att bygga solpaneler

30 januari, 2018

Om du vill installera mindre solpaneler på din villa inom tätbebyggt område behöver du inte längre något bygglov. Kommunen vill med de nya riktlinjerna få fler att använda solenergi som en hållbar energikälla för småhus.

Reglerna gäller för en- eller tvåbostadshus inom detaljplanerade områden med solpaneler upp till 40 m². Panelerna ska placeras i takets lutning […]Förskolans arbete för att undvika socker i förskolan

29 januari, 2018

 

Förskolechefsgruppen och måltidsenheten vill bidra till att ge barnen goda förutsättningar för ett hälsosamt och hållbart liv. Därför har vi gemensamt fattat beslut att av hälsoskäl inte erbjuda barnen socker i förskolans vardag, utan hålla detta till enstaka festliga tillfällen. Beslutet träder i kraft 1 februari 2018 och följer såväl kommunens måltidsstrategi, ”Den goda måltiden” […]Projektet som ska motivera fler att arbeta heltid

25 januari, 2018

Igår träffades medarbetare, chefer och utbildare inom äldreomsorgen i Östra Göinge kommun för fjärde gången för att tillsammans arbeta vidare med projektet Önskad sysselsättningsgrad. Ett projekt där syftet är att alla medarbetare inom äldreomsorgen ska ges förutsättningar och motiveras att välja att arbeta heltid.

– Hela projektet ska i slutändan ge våra kunder en service av […]Medarbetarna i Östra Göinge kommun är nöjdare än någonsin

24 januari, 2018

Det visar resultatet av den senaste arbetsmiljökartläggningen, som genomfördes som en medarbetarenkät i november 2017. På en femgradig skala ger medarbetarna Östra Göinge kommun totalbetyget 4,08, vilket är fantastiskt högt. Vid förra kartläggningen 2015 var värdet 3,96.Övergångsställen har kompletterats med ljussignal

23 januari, 2018

För att öka säkerheten vid tre av kommunens övergångsställen har det installerats lampor på skyltarna. När någon närmar sig övergångsstället börjar lamporna blinka för att göra bilisterna extra uppmärksamma.

Övergångsställena som har utrustats finns på Storgatan i Broby, Kviingevägen i Hanaskog samt på Sigfridsväg i Knislinge.Planering i full gång inför nästa läsårs kulturinslag i kommunens skolor

17 januari, 2018

I flera år har vi haft återkommande kulturinslag i alla årskurser i kommunen med syftet att garantera alla våra elever en jämn tilldelning med hög kvalitet. Östra Göinge kommun har under många år arbetat systematiskt med att använda kultur och skapande som ett redskap för barnens lärande. Musik, dans, konst, skrivande och drama ska vara en […]TÖS – det tillväxt och innovationsdrivande projektet rullar igång i Östra Skåne

17 januari, 2018

Det efterfrågade tillväxt- och innovationsdrivande projektet TÖS rullar igång i Östra Skåne. Bakgrunden till satsningen finns i företagens önskan att stärka sin tillväxt och innovationskraft. Nu har över 100 bolag tagit möjligheten att delta och idag kan vi presentera listan i sin helhet: http://xn--tsonline-n4a.se/deltagande-foretag.aspx

Företagen representerar många branscher. I projektet finns företag inom energi, mat, […]Vår hemtjänst i topp 10 i Sverige!

15 januari, 2018

Aftonbladet presenterade igår statistik för kommunal hemtjänst i hela landet och Östra Göinge slår sig in på plats nummer sju!

Resultatet baseras på statistik från Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) och från Socialstyrelsens undersökning, där man har mätt personalrotation respektive kundernas nöjdhet.