Musikskolan breddar sin verksamhet

31 maj, 2017

Musikskolan i Östra Göinge kommun har beviljats insatser från Kulturrådet. De aktiviterer som Musikskolan har sökt och beviljats medel för kommer innebära en ökad likvärdighet, ett ökat utbud och nya aktiviteter för fler barn och unga. Medlen kommer att möjliggöra att man kan erbjuda fler elever att hyra instrument, vilket innebär en lägre kostnad än om man köper sitt […]Östra Göinge vinnare av Winnet Skåne-priset 2017

30 maj, 2017

Priset uppmärksammar den kommun i Skåne som genomfört en särskilt innovativ jämställdhets- och mångfaldssatsning. Genom projektet ”Tillsammans bygger vi framtiden” har Östra Göinge kommun fått nya- och väletablerade invånare att mötas i allt ifrån matlagningskurser- och mässor samt språkvänskaper och mentorsprogram. Därför går Winnet Skåne-priset 2017 till Östra Göinge. Priset delas ut på Social innovation Day i Malmö den 1 juni.Förskolepersonal på Island i spännande utbytesprojekt

29 maj, 2017

Stormhattens förskola ingår i ett EU-projekt tillsammans med Cypern, Island, Slovenien och Kroatioen. I höstas var en grupp i Slovenien/Kroatien och nu har turen kommit till Island att vara värdar i projektet ”Bridging the Multicultural Diverseties in Education”. Deltagare från alla fem länder har besökt den privata skolan Landakotsskoli. Där fick man ta del av deras sätt att […]Information till boende på Ringvägen i Sibbhult

29 maj, 2017

På grund av ledningsarbeten på Ringgatan i Sibbhult kommer vattnet till denna fastighet att stängas av 30 maj kl. 8.30. Vattnet beräknas vara tillbaka under eftermiddagen. Spola upp vatten för hushållsbehov.Young Innovation HUB Östra Göinge

23 maj, 2017

Östra Göinge kommun är i full gång med att starta upp en Young Innovation Hub – en ungdomsdriven mötesplats för de som vill utveckla sin kreativitet och sitt entreprenörskap.

För att ta tillvara och stimulera ungas kreativitet och entreprenörskap vill vi skapa en mötesplats, en så kallad hub, för dig som är 15-24 år. Hubben ska […]På besök i Knislinge

23 maj, 2017

Idag har beredningen som ska arbeta med att aktualisera kommunens översiktsplan samlats för första gången. Här promenerar politiker och tjänstemän genom Knislinge för att se vad som gjorts och vad som behöver göras framöver. Beredningens arbete pågår ett år och leds av ordförande Daniel Jönsson (M).Kommunfullmäktige sammanträder

22 maj, 2017
Ordförandeklubba.

Tisdagen den 23 maj kl.18.30 (observera veckodagen) sammanträder kommunfullmäktige i sessionssalen i kommunhuset i Broby.

Vid sammanträdet kommer revisionen att presentera sin revisionsplan för 2017.

Räddningstjänsten kommer att informera om förändring i bemanning av räddningstjänsten i Östra Göinge kommun.

Kommunfullmäktige ska ta ställning till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, avsägelser av politiska uppdrag och fyllnadsval.

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för kommunalförbundet […]Avstängt vatten i Hjärsås

22 maj, 2017

Ett underhållsarbete kommer idag utföras i ett flertal fastigheter i Hjärsås. Detta medför att vi behöver stänga av vattentillförseln. Vattnet kommer att stängas av 22/5-2017 kl. 9.15. Reparationsarbetet kommer att påbörjas omedelbart och beräknas vara klart under eftermiddagen. Spola upp vatten för hushållsbehov.Miljövänlig el till våra nya äldreboenden

19 maj, 2017

Det är viktigt att ta hand om våra äldre, men samtidigt måste vi tänka på framtida generationer. Därför har Göingebygdens Trygga Hem tecknat ett elavtal som innebär att 3 000 MWh kommer vara producerad av vattenkraft.

”I Östra Göinge uppskattar vi vår natur, den finns nära inpå oss. Vi vet att den är ömtålig och bunden till […]Östra Göinge nominerad till pris för jämställdhets- och mångfaldssatsning

18 maj, 2017

Winnet Skåne-priset uppmärksammar den kommun som genomfört en särskilt innovativ jämställdhets- och mångfaldssatsning. De nominerade för Winnet Skåne-priset 2017 är kommunerna Helsingborg, Hörby, Malmö, Perstorp och Östra Göinge.

Motiveringen lyder:

Östra Göinge – Är det verkligen möjligt att engagera och samla kommunen, statliga myndigheter, frivilligorganisationer, kommunala bolag, lokala företag, tidningar, privatpersoner, Svenska kyrkan, studieförbund, samt intresse- och […]