Östra Göinge nominerad till pris för jämställdhets- och mångfaldssatsning

Winnet Skåne-priset uppmärksammar den kommun som genomfört en särskilt innovativ jämställdhets- och mångfaldssatsning. De nominerade för Winnet Skåne-priset 2017 är kommunerna Helsingborg, Hörby, Malmö, Perstorp och Östra Göinge.

Motiveringen lyder:

Östra Göinge – Är det verkligen möjligt att engagera och samla kommunen, statliga myndigheter, frivilligorganisationer, kommunala bolag, lokala företag, tidningar, privatpersoner, Svenska kyrkan, studieförbund, samt intresse- och civilsamhällesorganisationer i ett enda integrationsprojekt för nyanlända? Ja, svarar Östra Göinge på denna fråga. Genom projektet ”Tillsammans bygger vi framtiden” har man fått nya- och väletablerade invånare att mötas i allt ifrån matlagningskurser- och mässor samt språkvänskaper och mentorsprogram. Därför är Östra Göinge självklart nominerade till Winnet Skåne-priset 2017.

”I Östra Göinge tar vi våra utmaningar på allvar. Genom projektet ”Tillsammans bygger vi framtiden” har vi lyckats samla alla goda krafter i samhället och detta har resulterat i många innovativa lösningar och initiativ. Här gaur da!” säger Patric Åberg, kommunalråd i Östra Göinge.

”Det är väldigt roligt att vårt arbete med att skapa möten mellan nya och etablerade Göingebor uppmärksammas på detta vis. Vi har sett att när flera aktörer samverkar blir det resultat. Vi är väldigt stolta över att ha blivit nominerade och delar utmärkelsen med frivilligorganisationer, näringsliv, statliga myndigheter, kommunala bolag, religiösa samfund och inte minst ett stort antal göingebor som bjudit på sin tid, sitt engagemang och sina goda idéer. Allt för att bli ännu fler stolta Göingar.”, säger Florence Svensson som är projektledare och har arbetat med projektet sedan starten.

Jämställdhet och mångfald inom näringslivet och arbetsmarknaden i de skånska kommunerna

Winnet Skåne har på uppdrag av Region Skåne tagit fram Mångfaldskartan – Ett statistiskt redskap för att främja jämställdhet och mångfald inom näringslivet och arbetsmarknaden i de skånska kommunerna. Som ett led i kartläggningen har de bett alla kommuner att berätta om vilka satsningar de har genomfört för att alla grupper i samhället ska inkluderas och vara en resurs i det lokala utvecklingsarbetet. Winnet Skåne har fått in många goda exempel på kommunala projekt, kampanjer, metoder, arbetssätt och initiativ som har gagnat en jämlik och jämställd utveckling.

Utdelningen av Winnet Skåne-priset 2017 sker på Social Innovation Day den 1 juni i Malmö.

glad-sprakvanner

Projektet ”Tillsammans bygger vi framtiden” har engagerat många människor och organisationer. Bland annat har konceptet språkvänner bidragit till integration, kamratskap och glädje.


Hittade du inte vad du sökte?