Östra Göinge vinnare av Winnet Skåne-priset 2017

Priset uppmärksammar den kommun i Skåne som genomfört en särskilt innovativ jämställdhets- och mångfaldssatsning. Priset delas ut på Social innovation Day i Malmö den 1 juni.

– Vi vill öka intresset, engagemanget och kunskaperna för en jämställd regional utveckling och tillväxt. Östra Göinge har verkligen visat att samverkan mellan olika typer av aktörer är framgångsrikt inte minst när det gäller att ta tillvara den mångfald av idéer, kompetens och handlingskraft som faktiskt finns i alla samhällen, säger Linn Alenius, verksamhetsutvecklare för Winnet Skåne.

Motivering: Östra Göinge vinnare av Winnet Skåne-priset 2017
Är det verkligen möjligt att engagera och samla kommunen, statliga myndigheter, frivilligorganisationer, kommunala bolag, lokala företag, tidningar, privatpersoner, Svenska kyrkan, studieförbund, samt intresse- och civilsamhällesorganisationer i ett enda integrationsprojekt för nyanlända? Ja, svarar Östra Göinge på denna fråga. Genom projektet ”Tillsammans bygger vi framtiden” har Östra Göinge kommun fått nya- och väletablerade invånare att mötas i allt ifrån matlagningskurser- och mässor samt språkvänskaper och mentorsprogram. Därför går Winnet Skåne-priset 2017 till Östra Göinge.

Winnet Skåne har på uppdrag av Region Skåne tagit fram Mångfaldskartan – Ett statistiskt redskap för att främja jämställdhet och mångfald inom näringslivet och arbetsmarknaden i de skånska kommunerna. Som ett led i kartläggningen har Winnet Skåne bett alla kommuner att berätta om vilka satsningar de har genomfört för att alla grupper i samhället ska inkluderas och vara en resurs i det lokala utvecklingsarbetet. Av de skånska kommunerna blev fem nominerad till Winnet Skåne-priset 2017: Helsingborg, Hörby, Malmö, Perstorp och Östra Göinge. Och nu är alltså Östra Göinge utsedd av Winnet Skånes styrelse till vinnare!

– Det görs väldigt mycket i kommunerna och vi har fått in många goda exempel på åtgärder, metoder och initiativ för att främja jämställdhet och mångfald. Att arbeta för lika möjligheter och rättigheter är en förutsättning för den regionala utvecklingen och tillväxten i Skåne, säger Katarina Erlingson, ordförande för Winnet Skåne.

Sofia Nilsson (C) är väldigt stolt över priset och att kommunens arbete uppmärksammas:
– Mångfald går inte att tänka sig till, det handlar om att våga göra saker annorlunda, och det försöker vi. ”Tillsammans bygger vi framtiden” är verkligen ett bevis på att vi måste arbeta tillsammans för att kunna tillvarata mångfaldens kraft. När företag, föreningar, ideella krafter, privatpersoner och det offentliga jobbar tillsammans, det är då det händer. Jag vill därför passa på att rikta ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt engagerat sig i mångfaldsarbetet i Östra Göinge. Men framförallt så vill jag rikta ett stort tack till vårt integrationsteam som gör ett fenomenalt arbete. TACK!

Läs mer om mångfaldskartan här: här

Läs om de fem nominerade kommunerna här


Hittade du inte vad du sökte?