Anslag/bevis : Tillsyns- och tillståndsnämnden

Organ
Tillsyns- och tillståndsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-03-28
Paragrafer
§§ 11-17
Datum då anslaget sätts upp
2023-03-31
Datum då anslaget tas ned
2023-04-24
Möjlighet till överklagande under perioden
2023-03-31 till 2023-04-24
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Oskar Odd
Kontakt
Tillsyns- och tillståndsnämnden, oskar.odd@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?